Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ skelbia atranką į personalo administratoriaus (-ės) pareigas (darbui pagal terminuotą darbo sutartį).

Struktūrinis padalinys: Bendrųjų reikalų skyrius

Darbo vieta: Vilnius

 

Dokumentus galite teikti paspaudę nuorodą.

 

Darbo aprašymas:

– organizuoti personalo (darbuotojų) priėmimą į pareigas įmonėje ir atleidimą iš jų (įskaitant paskelbimą apie darbuotojų atrankas, atrankų organizavimą ir vykdymą);

– rengti personalo dokumentus darbuotojų priėmimo, atleidimo, perkėlimo, komandiruočių, kasmetinių atostogų, tikslinių atostogų, materialinių pašalpų ir vienkartinių piniginių išmokų, priemokų skyrimo ir kitais su personalo administravimu ir valdymu susijusiais klausimais (t.y. rengti darbo sutartis, su darbo sutarties vykdymu susijusius dokumentus, įsakymus personalo klausimais, pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, konfidencialumo sutartis ir kt.);

– įvesti duomenis į personalo apskaitos sistemą (personalo ir darbo užmokesčio programą);

– rengti (pildyti) darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

– rengti pažymas ir ataskaitas;

– rengti metinius darbuotojų mokymo planus, organizuoti įmonės darbuotojų mokymus, kaupti informaciją apie kompetencijų kėlimą;

– formuoti ir tvarkyti darbuotojų asmens bylas;

– nustatyta tvarka perduoti į įmonės archyvą darbuotojų asmens bylas ir kitas bylas personalo klausimais;

– administruoti privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinę sistemą ir vykdyti privačių interesų deklaravimo priežiūrą;

– pavaduoti biuro administratorių jo nesant (ligos, komandiruočių, atostogų ir kt. laikotarpiu);

– teikti įmonės vadovybei siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;

– teikti konsultacijas personalo administravimo ir darbo santykių klausimais įmonės vadovybei ir darbuotojams;

– dalyvauti su personalo valdymu susijusiose veiklose;

– pagal kompetenciją rengti įmonės vidaus dokumentų projektus, raštų ir kitų dokumentų projektus;

– vykdyti kitas funkcijas, numatytas įmonės vidaus dokumentuose;

– vykdyti skyriaus vadovo pavedimus, nurodymus ir užduotis tam, kad būtų pasiekti įmonės strateginiai tikslai ir tinkamai įvykdytos įmonei ir/ar skyriui priskirtos funkcijos.

 

Reikalavimai pareigybei:

– aukštasis išsilavinimas;

– ne mažesnė nei 2 metų darbo patirtis personalo administravimo srityje;

– išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, kitus darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus ir gebėti taikyti praktinėje veikloje;

– išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus;

– būti susipažinusiam su teisės aktais, susijusiais su įmonės vykdoma veikla bei įmonės personalo formavimo ir vadybos principais;

– mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

– mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

– sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

– labai gerai mokėti lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

– mokėti anglų kalbą;

– atsakingumas, operatyvumas, lankstumas;

– geri bendravimo ir organizacinio darbo įgūdžiai;

– darbo patirtis su personalo apskaitos sistema „Stekas“ būtų privalumas;

– darbo patirtis su dokumentų valdymo sistema būtų privalumas.

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ skelbia atranką į buhalterio (-ės) pareigas (skelbimas pridedamas ).

Dokumentus galite teikti per Valstybės tarnybos portalą http://portalas.vtd.lt/lt/apskaitos-ir-finansu-skyriaus-buhalteris-322;590830.html iki 2019 m. liepos 3 d.

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ skelbia atranką į personalo administratoriaus (-ės) pareigas (darbui pagal terminuotą darbo sutartį) (skelbimas pridedamas ).

Dokumentus galite teikti per Valstybės tarnybos portalą http://portalas.vtd.lt/lt/personalo-administratorius-322;587930.html

Mes siūlome įdomų, atsakingą darbą augančioje kompanijoje, patrauklias darbo salygas draugiškame kolektyve, savirealizacijos, karjeros ir tobulėjimo galimybes.

Gyvenimo aprašymus (CV) siųsti: el.paštu karjeragis-centras.lt.

Telefonas pasiteiravimui (8 5) 272 4741

VĮ „GIS-Centras“ ieško darbuotojo(-s) SEDR duomenų inžinieriaus(-ės) pareigoms užimti.

Darbo pobūdis:
Tikrinti savivaldybių stambaus mastelio topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų rinkinių (toliau – SEDR) objektus. Administruoti stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinkų planų derinimo (toliau – TOPD) viešąją elektroninę paslaugą. Kurti, atnaujinti ir tvarkyti erdvinius duomenis, jų rinkinius.
Reikalavimai:
Turėti aukštąjį arba jam prilyginamą fizinių mokslų studijų srities bendrosios geografijos krypties, arba technologijos mokslų studijų srities matavimų inžinerijos arba aplinkos inžinerijos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip dviejų metų darbo patirtį geografinių informacinių sistemų (toliau – GIS), erdvinių duomenų ir jų rinkinių kūrimo, atnaujinimo, tvarkymo srityje.
Siūlome:
Įdomų, atsakingą darbą, patrauklias darbo sąlygas draugiškame kolektyve, savirealizacijos, karjeros tobulėjimo galimybes.
Kontaktai:
Urtė Antanavičiūtė
Tel.: +37052724741

VĮ „GIS-Centras“ ieško

JAVA programuotojo (-s)

 

Darbo pobūdis

– Kurti ir diegti taikomąsias programas integruojant GIS sprendimus

– Tobulinti bei spręsti problemas įmonės tvarkomose informacinėse sistemose

– Kartu su komanda projektuoti, specifikuoti naujus sprendimus

 

Reikalavimai

– Patirtis programuojant Java

– Patirtis dirbant su Spring, JPA, Hibernate

– Mokėjimas dirbti su Git ir Maven

– Patirtis dirbant su geografinėmis informacinėmis sistemomis (GIS) būtų privalumas

– Web programavimo patirtis būtų privalumas

Įmonė siūlo

– Įdomų, atsakingą darbą augančioje įmonėje

– Patrauklias darbo sąlygas draugiškame ir jauname kolektyve

– Savirealizacijos, karjeros ir tobulėjimo galimybes


Gyvenimo aprašymus (CV) siųsti: el.paštu infogis-centras.lt

Telefonas pasiteiravimui (8 5) 272 4741

VĮ „GIS-Centras“ ieško

BUHALTERIO (-ĖS)

 

Reikalavimai:

– aukštasis išsilavinimas ekonomikos ar finansų srityje;

– ne mažesnė nei 2 metų patirtis buhalterio/apskaitininko/finansininko pareigose;

– geros LR įstatymų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą bei mokesčius, žinios;

– darbo patirtis su buhalterinėmis apskaitos programomis;

– puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;

– atsakingumas, imlumas, kruopštumas.

 

Privalumai:

– darbo patirtis su programomis Labbis, Stekas;

– struktūrinių fondų projektų apskaitos patirtis;

– anglų kalbos mokėjimas;

– patirtį įrodantys sertifikatai, pažymėjimai.

 

Darbo pobūdis:

– buhalterinės apskaitos tvarkymas;

– buhalterinių pažymų rengimas ir teikimas;

– finansinių, statistinių ataskaitų rengimas ir teikimas;

– pasiūlymų veiklai gerinti rengimas, metodinė pagalba ir patarimai įmonės darbuotojams.

 

Mes siūlome:

– atsakingą darbą augančioje įmonėje;

– darbo užmokestį priklausantį nuo įmonės rezultatų;

– patrauklias darbo sąlygas draugiškame kolektyve;

– tobulėjimo galimybes.


Gyvenimo aprašymus (CV) ir motyvacinius laiškus siųsti el. paštu karjeragis-centras.lt

Telefonas pasiteirauti (8 5) 272 4741

 

Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.

Siųsdami savo CV kandidatai sutinka, jog jų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi tinkamumo konkrečioms pareigoms įvertinimo tikslu.

Prašome susipažinti su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis 

 

Informacija atnaujinta 2019-07-11