Mes siūlome įdomų, atsakingą darbą augančioje kompanijoje, patrauklias darbo salygas draugiškame kolektyve, savirealizacijos, karjeros ir tobulėjimo galimybes.

Gyvenimo aprašymus (CV) siųsti el.paštu karjeragis-centras.lt.

Telefonas pasiteiravimui (8 5) 272 4741

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ darbui Vilniuje šiuo metu ieško

JAUNESNIOJO PASLAUGŲ INŽINIERIAUS (-ĖS)


Reikalavimai

• Darbo su geografinės informacijos sistemomis (GIS) patirtis;

• Puikūs bendrieji IT naudojimo įgūdžiai, gebėjimas greitai įsisavinti naujas technologijas;

• Anglų kalbos mokėjimas;

• Gebėjimas taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu, rašyti specifikacijas;

• Gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje.


Privalumai

• Išsilavinimas informatikos srityje;

• UML ir GML išmanymas;


Darbo pobūdis

• techniniais klausimais konsultuoti Lietuvos erdvinės informacijos portalo paslaugų naudotojus.

• rengti, tvarkyti ir publikuoti erdvinių duomenų rinkinių metaduomenis;

• atlikti geografinių duomenų tvarkymą ir vizualizavimą;

• kurti erdvinių duomenų elektronines paslaugas ir produktus pagal pateiktą dokumentaciją;

• daryti atsargines duomenų bei produktų kopijas;

• stebėti erdvinių duomenų produktų ir paslaugų naudojimą ir kaupti stebėsenos informaciją;

• dalyvauti testuojant Lietuvos erdvinės informacijos portale teikiamus erdvinių duomenų rinkinius ir elektronines paslaugas;

• pagal kompetenciją pristatyti Lietuvos erdvinės informacijos portalo paslaugas renginiuose;

• pagal kompetenciją tvarkyti ir pildyti Lietuvos erdvinės informacijos portalo Interneto svetainės ir puslapių socialiniuose tinkluose turinį.


Mes siūlome

• Įdomų ir atsakingą darbą dinamiškoje įmonėje;

• Patrauklias darbo sąlygas draugiškame kolektyve;

• Galimybę įgyti įvairiapusę patirtį vykdant valstybės pavestas funkcijas, dirbant komerciniuose projektuose, ES struktūrinių fondų paramos projektuose.

• Pradinį 1000 Eur mėnesinį atlyginimą (neatskaičius mokesčių).

Gyvenimo aprašymus (CV) ir motyvacinius laiškus siųskite el. paštu info@gis-centras.lt.

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 272 4741.

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ darbui Vilniuje šiuo metu ieško

PRODUKTŲ INŽINIERIAUS (-ĖS)

 

Reikalavimai

• Darbo su geografinės informacijos sistemomis (GIS) patirtis;

• Duomenų bazių valdymo sistemų žinios;

• Puikūs bendrieji IT naudojimo įgūdžiai, gebėjimas greitai įsisavinti naujas technologijas;

• Anglų kalbos mokėjimas;

• Gebėjimas taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu, rašyti specifikacijas;

• Gebėjimas savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje.

 

Privalumai

• Išsilavinimas informatikos srityje;

• UML ir GML išmanymas;

• Programavimo žinios (Python, C# ar kita programavimo kalba).

 

Darbo pobūdis

• Kurti erdvinių duomenų produktus ir elektronines paslaugas pagal pateiktą dokumentaciją;

• Atlikti erdvinių duomenų transformavimą naudojant ArcGIS, FME ir Hale Studio programinę įrangą, kurti, testuoti ir tobulinti transformavimo modelius;

• Testuoti ir dokumentuoti geografinės informacijos paslaugas, dalyvauti rengiant erdvinių duomenų, produktų ir paslaugų specifikacijas, projektų technines sąlygas;

• Techniniais klausimais konsultuoti Lietuvos erdvinės informacijos portalo paslaugų naudotojus.

 

Mes siūlome

• Įdomų ir atsakingą darbą dinamiškoje įmonėje;

• Patrauklias darbo sąlygas draugiškame kolektyve;

• Galimybę įgyti įvairiapusę patirtį vykdant valstybės pavestas funkcijas, dirbant komerciniuose projektuose, ES struktūrinių fondų paramos projektuose.

 

Gyvenimo aprašymus (CV) ir motyvacinius laiškus siųskite el. paštu info@gis-centras.lt. Telefonas pasiteirauti: (8 5) 272 4741.

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ darbui Vilniuje šiuo metu ieško:

VYRESNIOJO DUOMENŲ OPERATORIAUS (-ĖS)

 

Reikalavimai

• darbo ArcGIS programine įranga įgūdžiai;

• būti susipažinus ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius erdvinių duomenų rinkinių tvarkymą ir teikimą;

• geri kompiuterinio raštingumo įgūdžiai, gebėjimas greitai įsisavinti naujas programas;

• gerai mokėti lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

• atsakingumas, kruopštumas, gebėjimas dirbti komandoje.

 

Privalumai

• anglų kalbos mokėjimas

 

Darbo pobūdis:

• kurti, atnaujinti ir tvarkyti erdvinius duomenis, jų rinkinius;

• atlikti planinės, ortofotografinės ir kitos kartografinės medžiagos susiejimo su koordinačių sistema darbus;

• rengti, tikslinti atliktų darbų ataskaitas;

• organizuoti, ruošti ir apibendrinti medžiagą posėdžiams, susitikimams, viešinimui.

 

Mes siūlome:

• įdomų ir atsakingą darbą dinamiškoje įmonėje;

• patrauklias darbo sąlygas draugiškame kolektyve;

• galimybę įgyti įvairiapusę patirtį vykdant valstybės pavestas funkcijas, dirbant komerciniuose projektuose.

 

Gyvenimo aprašymus (CV) ir motyvacinius laiškus siųskite el. paštu info@gis-centras.lt Telefonas pasiteirauti: (8 5) 2724741.

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ darbui Vilniuje šiuo metu ieško:

DUOMENŲ INŽINIERIAUS (-ĖS)

 

Reikalavimai

• ne mažesnė nei 3 metų darbo patirtis geografinių informacinių sistemų (toliau – GIS), erdvinių duomenų ir jų rinkinių kūrimo, atnaujinimo, tvarkymo srityje;

• išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius erdvinių duomenų rinkinių tvarkymą ir teikimą;

• gebėti greitai įsisavinti naujas technologijas;

• gebėti kurti erdvinių duomenų bazes, rašyti SQL užklausas naudojant ArcGIS;

• turėti labai gerus kompiuterinio raštingumo įgūdžius;

• mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

• labai gerai mokėti lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

• mokėti anglų kalbą;

• atsakingumas, operatyvumas, lankstumas, darbo komandoje įgūdžiai.

 

Privalumai

• matininko ar geodezininko licenzija,

• vairuotojo pažymėjimas.

 

Darbo pobūdis:

• kurti, atnaujinti ir tvarkyti erdvinius duomenis, jų rinkinius;

• atlikti erdvinių duomenų ir jų rinkinių kokybės priežiūrą;

• nagrinėti prašymus patikslinti erdvinius duomenis, ruošti atsakymą į prašymą;

• analizuoti georeferencinio pagrindo kadastro ir erdvinių duomenų rinkinių specifikacijas, kūrimo ir atnaujinimo darbų techninius reikalavimus, erdviniams duomenims keliamus kokybės reikalavimus ir erdvinių duomenų rinkinius;

• atlikti planinės, ortofotografinės ir kitos kartografinės medžiagos susiejimo su koordinačių sistema darbus;

• rengti, tikslinti atliktų darbų ataskaitas, metodinę dokumentaciją ir rekomendacijas Erdvinių duomenų skyriuje atliekamiems darbams;

• organizuoti, ruošti ir apibendrinti medžiagą posėdžiams, susitikimams, viešinimui.

 

Mes siūlome:

• įdomų ir atsakingą darbą dinamiškoje įmonėje;

• patrauklias darbo sąlygas draugiškame kolektyve;

• galimybę įgyti įvairiapusę patirtį vykdant valstybės pavestas funkcijas, dirbant komerciniuose projektuose.

 

Gyvenimo aprašymus (CV) ir motyvacinius laiškus siųskite el. paštu info@gis-centras.lt. Telefonas pasiteirauti: (8 5) 2724741.

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ skelbia atranką į PERSONALO ADMINISTRATORIAUS (-ĖS) pareigas (darbui pagal terminuotą darbo sutartį).

Struktūrinis padalinys: Bendrųjų reikalų skyrius

Darbo vieta: Vilnius

 

Dokumentus galite teikti paspaudę nuorodą.

 

Darbo aprašymas:

– organizuoti personalo (darbuotojų) priėmimą į pareigas įmonėje ir atleidimą iš jų (įskaitant paskelbimą apie darbuotojų atrankas, atrankų organizavimą ir vykdymą);

– rengti personalo dokumentus darbuotojų priėmimo, atleidimo, perkėlimo, komandiruočių, kasmetinių atostogų, tikslinių atostogų, materialinių pašalpų ir vienkartinių piniginių išmokų, priemokų skyrimo ir kitais su personalo administravimu ir valdymu susijusiais klausimais (t.y. rengti darbo sutartis, su darbo sutarties vykdymu susijusius dokumentus, įsakymus personalo klausimais, pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, konfidencialumo sutartis ir kt.);

– įvesti duomenis į personalo apskaitos sistemą (personalo ir darbo užmokesčio programą);

– rengti (pildyti) darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

– rengti pažymas ir ataskaitas;

– rengti metinius darbuotojų mokymo planus, organizuoti įmonės darbuotojų mokymus, kaupti informaciją apie kompetencijų kėlimą;

– formuoti ir tvarkyti darbuotojų asmens bylas;

– nustatyta tvarka perduoti į įmonės archyvą darbuotojų asmens bylas ir kitas bylas personalo klausimais;

– administruoti privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinę sistemą ir vykdyti privačių interesų deklaravimo priežiūrą;

– pavaduoti biuro administratorių jo nesant (ligos, komandiruočių, atostogų ir kt. laikotarpiu);

– teikti įmonės vadovybei siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;

– teikti konsultacijas personalo administravimo ir darbo santykių klausimais įmonės vadovybei ir darbuotojams;

– dalyvauti su personalo valdymu susijusiose veiklose;

– pagal kompetenciją rengti įmonės vidaus dokumentų projektus, raštų ir kitų dokumentų projektus;

– vykdyti kitas funkcijas, numatytas įmonės vidaus dokumentuose;

– vykdyti skyriaus vadovo pavedimus, nurodymus ir užduotis tam, kad būtų pasiekti įmonės strateginiai tikslai ir tinkamai įvykdytos įmonei ir/ar skyriui priskirtos funkcijos.

 

Reikalavimai pareigybei:

– aukštasis išsilavinimas;

– ne mažesnė nei 2 metų darbo patirtis personalo administravimo srityje;

– išmanyti Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, kitus darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus ir gebėti taikyti praktinėje veikloje;

– išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus, asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus;

– būti susipažinusiam su teisės aktais, susijusiais su įmonės vykdoma veikla bei įmonės personalo formavimo ir vadybos principais;

– mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

– mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

– sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

– labai gerai mokėti lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

– mokėti anglų kalbą;

– atsakingumas, operatyvumas, lankstumas;

– geri bendravimo ir organizacinio darbo įgūdžiai;

– darbo patirtis su personalo apskaitos sistema „Stekas“ būtų privalumas;

– darbo patirtis su dokumentų valdymo sistema būtų privalumas.

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ skelbia atranką į buhalterio (-ės) pareigas (skelbimas pridedamas ).

Dokumentus galite teikti per Valstybės tarnybos portalą http://portalas.vtd.lt/lt/apskaitos-ir-finansu-skyriaus-buhalteris-322;590830.html iki 2019 m. liepos 3 d.

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ skelbia atranką į personalo administratoriaus (-ės) pareigas (darbui pagal terminuotą darbo sutartį) (skelbimas pridedamas ).

Dokumentus galite teikti per Valstybės tarnybos portalą http://portalas.vtd.lt/lt/personalo-administratorius-322;587930.html

Mes siūlome įdomų, atsakingą darbą augančioje kompanijoje, patrauklias darbo salygas draugiškame kolektyve, savirealizacijos, karjeros ir tobulėjimo galimybes.

Gyvenimo aprašymus (CV) siųsti: el.paštu karjeragis-centras.lt.

Telefonas pasiteiravimui (8 5) 272 4741

VĮ „GIS-Centras“ ieško darbuotojo(-s) SEDR duomenų inžinieriaus(-ės) pareigoms užimti.

Darbo pobūdis:
Tikrinti savivaldybių stambaus mastelio topografinių ir inžinerinių tinklų planų erdvinių duomenų rinkinių (toliau – SEDR) objektus. Administruoti stambaus mastelio topografinių planų ir inžinerinių tinkų planų derinimo (toliau – TOPD) viešąją elektroninę paslaugą. Kurti, atnaujinti ir tvarkyti erdvinius duomenis, jų rinkinius.
Reikalavimai:
Turėti aukštąjį arba jam prilyginamą fizinių mokslų studijų srities bendrosios geografijos krypties, arba technologijos mokslų studijų srities matavimų inžinerijos arba aplinkos inžinerijos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip dviejų metų darbo patirtį geografinių informacinių sistemų (toliau – GIS), erdvinių duomenų ir jų rinkinių kūrimo, atnaujinimo, tvarkymo srityje.
Siūlome:
Įdomų, atsakingą darbą, patrauklias darbo sąlygas draugiškame kolektyve, savirealizacijos, karjeros tobulėjimo galimybes.
Kontaktai:
Urtė Antanavičiūtė
Tel.: +37052724741

VĮ „GIS-Centras“ ieško

JAVA programuotojo (-s)

 

Darbo pobūdis

– Kurti ir diegti taikomąsias programas integruojant GIS sprendimus

– Tobulinti bei spręsti problemas įmonės tvarkomose informacinėse sistemose

– Kartu su komanda projektuoti, specifikuoti naujus sprendimus

 

Reikalavimai

– Patirtis programuojant Java

– Patirtis dirbant su Spring, JPA, Hibernate

– Mokėjimas dirbti su Git ir Maven

– Patirtis dirbant su geografinėmis informacinėmis sistemomis (GIS) būtų privalumas

– Web programavimo patirtis būtų privalumas

Įmonė siūlo

– Įdomų, atsakingą darbą augančioje įmonėje

– Patrauklias darbo sąlygas draugiškame ir jauname kolektyve

– Savirealizacijos, karjeros ir tobulėjimo galimybes


Gyvenimo aprašymus (CV) siųsti: el.paštu infogis-centras.lt

Telefonas pasiteiravimui (8 5) 272 4741

VĮ „GIS-Centras“ ieško

BUHALTERIO (-ĖS)

 

Reikalavimai:

– aukštasis išsilavinimas ekonomikos ar finansų srityje;

– ne mažesnė nei 2 metų patirtis buhalterio/apskaitininko/finansininko pareigose;

– geros LR įstatymų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą bei mokesčius, žinios;

– darbo patirtis su buhalterinėmis apskaitos programomis;

– puikūs darbo kompiuteriu įgūdžiai;

– atsakingumas, imlumas, kruopštumas.

 

Privalumai:

– darbo patirtis su programomis Labbis, Stekas;

– struktūrinių fondų projektų apskaitos patirtis;

– anglų kalbos mokėjimas;

– patirtį įrodantys sertifikatai, pažymėjimai.

 

Darbo pobūdis:

– buhalterinės apskaitos tvarkymas;

– buhalterinių pažymų rengimas ir teikimas;

– finansinių, statistinių ataskaitų rengimas ir teikimas;

– pasiūlymų veiklai gerinti rengimas, metodinė pagalba ir patarimai įmonės darbuotojams.

 

Mes siūlome:

– atsakingą darbą augančioje įmonėje;

– darbo užmokestį priklausantį nuo įmonės rezultatų;

– patrauklias darbo sąlygas draugiškame kolektyve;

– tobulėjimo galimybes.


Gyvenimo aprašymus (CV) ir motyvacinius laiškus siųsti el. paštu karjeragis-centras.lt

Telefonas pasiteirauti (8 5) 272 4741

 

Pokalbiui bus kviečiami tik atrinkti kandidatai.

Siųsdami savo CV kandidatai sutinka, jog jų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi tinkamumo konkrečioms pareigoms įvertinimo tikslu.

Prašome susipažinti su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis 

 

Informacija atnaujinta 2019-11-19