Reglamentai

Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentai

Techninių reikalavimų reglamentas GKTR 2.18.01.:2004 „Lietuvos Respublikos georeferencinio pagrindo specifikacija. Pirmasis leidimas“
(Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos/Įsakymas/1P-53/2004 04 09/Įsigalioja nuo 2004 05 01/Valstybės žinios’2004 Nr.56-1977)

Techninis organizacinis tvarkomasis reglamentas GKTR 1.02.01:2004 „Geografinių pavadinimų vartosena žemėlapiuose. Pirmasis leidimas“
(Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos/Įsakymas/1P-15/2004 02 03/Įsigalioja nuo 2004 03 01/Valstybės žinios’2004 Nr.31-1005)

Techninių reikalavimų reglamentas GKTR2.15.01:2002 „Pasėlių laukų blokų duomenų bazės specifikacija. Pirmasis leidimas“
(Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos/Įsakymas/75/2002 11 15/Įsigalioja nuo 2002 12 07/Valstybės žinios’2002 Nr.116-5240)

Techninių reikalavimų reglamentas GKTR 2.06.02:2002 „Lietuvos Respublikos mastelio 1:50 000 žemėlapio kartografinių duomenų bazė KDB50LT. Specifikacija. Versija 2.0. Antrasis leidimas“
(Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos/Įsakymas/39/2002 06 10/Įsigalioja nuo 2002 08 10/Valstybės žinios’2002 Nr.79-3403)
Techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.06.02:2002 papildymai
(Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos/Įsakymas/73/2002 11 07/Įsigalioja nuo 2002 11 10/Informaciniai pranešimai’2002 Nr.85-438)

Techninių reikalavimų reglamentas GKTR 2.13.01:2001 „Aerofotografavimo darbų nuostatai. Pirmasis leidimas“
(Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos/Įsakymas/41/2001 12 18/Įsigalioja nuo 2002 01 01/Valstybės žinios’2001 Nr.111-4057)
Techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.13.01:2001 pakeitimai
(Nacionalinė žemės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos/Įsakymas/1P-74/2003 09 05/Įsigalioja nuo 2003 09 13/Valstybės žinios’2003 Nr.87-3974)

Techninių reikalavimų reglamentas GKTR 2.02.02:1999 „Topografinio M 1:10 000 žemėlapio turinys, kodai ir sutartiniai ženklai. Antrasis pataisytas leidimas”

(Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba/Įsakymas/31/2001 04 30/Įsigalioja nuo 2001 05 17/Valstybės žinios’2001 Nr.41-1442)
Techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.02.02:1999 papildymai ir pakeitimai

Techninių reikalavimų reglamentas GKTR 2.03.02:2001 „Lietuvos Respublikos mastelio 1:10 000 žemėlapio kartografinių duomenų bazė KDB10LT. Specifikacija. Versija 2.1. Antrasis leidimas”
(Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba/Įsakymas/31/2001 04 30/Įsigalioja nuo 2001 05 17/Valstybės žinios’2001 Nr.41-1442)

Techninių reikalavimų reglamentas GKTR 2.09.02.:2001 „Lietuvos Respublikos mastelio 1:10 000 žemėlapio kartografinių duomenų bazė KDB10LT-mikro lygis. Specifikacija. Versija 1.1. Antrasis leidimas”
(Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba/Įsakymas/31/2001 04 30/Įsigalioja nuo 2001 05 17/Valstybės žinios’2001 Nr.41-1442)

Integruotos geoinformacinės sistemos (InGIS) geoduomenų specifikacija. II redakcija
(Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerija/Įsakymas/46/32/2000 04 25/Įsigalioja nuo 2000 05 04/Valstybės žinios’2000 Nr.36-1019)  Web For Business
Sprendimas: UAB Artogama