VDB10-Kaunas

VDB10-Kaunas aprėptis

Bendra informacija

 

Kauno miesto vektorinių duomenų bazė VDB10-Kaunas apima visą mieto teritoriją, visiškai užpildant M 1:10000 nomenklatūrinius lapus pagal LKS-94 valstybinį skaidymą. Vienas nomenklatūrinis lapas apima 25 km2 teritoriją. Viso yra 16 nomenklatūrinių lapų (400 km2), apjungtų į bendrą masyvą.


Duomenys

 

Sluoksnių

grupė 

Sluoksnių turinys 
Reljefas Pagrindinės izohipsės, pusinės izohipsės, papildomos izohipsės, ežerų, turinčių vandens lygio altitudę, kontūras, aukščių atžymos, vandens lygio reikšmės
Hidrografija Ašinės plotinių upių ir plotinių kanalų linijos, ašinės upelių, kanalų, drenažo griovių linijos
Žemėnaudos Upės (plotinės), upeliai, kanalai, drenažo grioviai (plotiniai), ežerai, tvenkiniai, krūmynai, miškai, sodai, parkai (miesto teritorijoje), kapinės, apželdintos kapinės, uogakrūmių uogynai
Statiniai Pastatai, elektros pastotės ir transformatorinės (statiniai), varpinės, bokštinių kapitalinių statinių identifikavimo taškai, gamyklų, fabrikų, katilinių kaminų identifikavimo taškai, vandentiekio bokštai, maldos namų bokštai, televizijos bei radijo bokštų ir retransliatorių identifikavimo taškai, lengvi bokštai (prožektorių, miško stebėjimo, mobilaus ryšio ir kt.)
Transportas Ašinės gatvių linijos, greitkeliai, keliai su danga, lauko ir miško keliai, plačios vėžės geležinkeliai, siaurieji geležinkeliai ir funikulieriai, pagrindiniai keliai stotyje, šalutiniai keliai stotyje, ašinės geležinkelio linijos tunelyje
Energetika Antžeminės aukštos įtampos elektros energijos perdavimo linijos, lauko transformatoriai
Ribos Miesto administracinė riba
Skaitmeninis reljefo modelis Reljefo paviršius pateikiamas 5x5m rastro ląstelių matrica

 

VDB10-Kaunas geoduomenų informaciniai sluoksniai sudaryti ir geoobjektams kodai suteikti remiantis dokumentais

  1. KDB10LT specifikacija (“Lietuvos Respublikos mastelio 1:10000 žemėlapio kartografinių duomenų bazė KDB10LT” Versija 2.0). Valstybinė geodezijos ir kartografijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. “Aerogeodezijos institutas” UAB. Vilnius-Kaunas1998);
  2. Topografinių M 1:10000 žemėlapių techninių reikalavimų reglamentu GKTR 2.02.02.:1999 “Topografinio M 1:10000 žemėlapio turinys, kodai ir sutartiniai ženklai”.

Panaudojus vektorine reljefo informacija (horizontalės, aukščio taškai, vandens lygio taškai) sukurtas skaitmeninis reljefo modelis, apimantis visus 16 lapų. Modelio generavimui panaudotos papildomos, reljefą išreiškiančios linijos - uždarų vandens objektų, turinčių vandens lygio tašką, kontūras su atitinkamu aukščiu.

 

VDB10–Kaunas bazė atvira bet kokiam duomenų papildymui.


VDB10–Kaunas duomenų fragmentas VDB10–Kaunas skaitmeninio reljefo modelio fragmentas

Matematinis pagrindas

 

Geoinformacinė duomenų bazė VDB10–Kaunas sukurta valstybinėje 1994 metų koordinačių sistemoje LKS-94. Reljefo vaizdavimui naudojama Baltijos aukščių sistema.


Taikymo sritys

Duomenys gali būti naudojami kaip georeferencinis pagrindas miesto geoinformacinėse sistemose, miesto bendrajam planui, skaitmeninių žemėlapių sudarymui, įvairių žinybų projektavimo darbuose, kadastruose bei registruose. Vektoriniai duomenys gali būti papildomi tiek atributine, tiek nauja grafine informacija.


Perdavimo sąlygos

 

VDB10–Kaunas perduodama:

 

  • visai Kauno miesto teritorijai;
  • atskiromis informacinių sluoksnių grupėmis.

 

VDB10–Kaunas perduodama SHAPE duomenų formatu. Atskiru sutarimu VDB10–Kaunas duomenys gali būti perskaičiuojami į kitas koordinačių sistemas, konvertuojami ir perduodami kituose formatuose.

 

Geoinformacinės duomenų bazės VDB10–Kaunas autoriaus teisė priklauso VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centrui "GIS-Centras". VDB10–Kaunas licencijų skaičių, disponavimo galimybės ir autoriaus teisių išsaugojimą reglamentuoja licencinė sutartis tarp VĮ “GIS-Centras” ir Naudotojo.


Kainos

 

Kauno miesto vektorinių duomenų bazės VDB10-Kaunas bazinė licencijos (vienai darbo vietai) kaina - 7000 Lt. VDB10-Kaunas bazinė licencijos (vienai darbo vietai) informacinių sluoksnių grupių kaina:

 

Sluoksnių grupė Kaina, Lt
Reljefas 1000
Ribos 100
Hidrografija 500
Žemėnaudos 1300
Statiniai 1500
Transportas 1400
Energetika 200
Skaitmeninis reljefo modelis 1000
Viso: 7000

Kainos nurodytos Lt be PVM, vienai darbo vietai

 

VDB10-Kaunas licencijos nekomerciniam naudojimui perduodamos taikant nuolaidas:

 

  • valstybės įstaigoms - 30%;
  • mokslo įstaigoms - 50%;
  • mokymo įstaigoms - 80%.

Licencijos

Įsigyjant VDB10-Kaunas licencijas kitoms darbo vietoms, taikomi koeficientai nuo bazinės licencijos kainos:

 

Darbo vietos  Koeficientas 
dvi 1.5
trys 1.9
keturios 2.2
penkios 2.3
visos 2.8

 


Įsigyjimas

 

VDB10-Kaunas galima įsigyti užpildžius skaitmeninių duomenų užsakymo formą ir atsiuntus mums elektroniniu paštu arba faksu.

 

Skaitmeninių duomenų užsakymas (*.doc)

Skaitmeninių duomenų užsakymas (*.pdf)

 

Dėl VDB10-Kaunas įsigyjimo prašom kreiptis:

 

Vardas Pavardė Pareigos Telefonas Elektroninis paštas
Vidmantas Dubikaltis Klientų aptarnavimo grupės vadovas (8~5) 2731058 v.dubikaltis@gis-centras.lt  Web For Business
Sprendimas: UAB Artogama