Titulinis Svetainės struktūra Rašykite mums Spausdinimo versija
English
Georeferenciniai duomenų rinkiniai
Aerofotonuotraukos
Rastriniai žemėlapiai
GIS internetinės aplikacijos
Lietuvos nacionalinis atlasas
REGISTRUOTIEMS LANKYTOJAMS
REGISTRUOTIEMS LANKYTOJAMS
Vartotojo vardas:
Slaptažodis:
Produktai
Georeferenciniai duomenų rinkiniai
GDR10LT

GDR10LT aprėptis

Bendra informacija 

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys (sutrumpintas pavadinimas – GDR10LT) yra valstybinis erdvinių duomenų rinkinys, kuriame yra saugomi Žemės paviršiaus gamtinių ir antropogeninių objektų, esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, jos ekonominėje zonoje ir kontinentiniame šelfe Baltijos jūroje. Šį erdvinį duomenų rinkinį sudaro erdviniai objektai susiję su vandens telkiniais, žemės danga, transporto tinklu, inžinerinėmis komunikacijomis, geodeziniais punktais, aukščiais, vietovardžiais ir pan.


GDR10LT apima visą Lietuvos teritoriją, o pagal naudotojų pastabas GDR10LT sluoksniai yra atnaujinami nuolatos.

 

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinį GDR10LT galima peržiūrėti, parsisiųsti iš Lietuvos erdvinės informacijos portalo www.geoportal.lt.

 


Duomenys

 

GDR10LT sudaro atskiri grafinių duomenų sluoksniai: Lietuvos teritorijos suskirstymas lapais, geodezinio pagrindo punktai, vietovardžiai, valstybės siena, upės, upeliai ir kanalai, keliai, geležinkeliai, hidrografijos plotiniai objektai.

 

Sluoksnio pavadinimas

Duomenų tipas

Informacija apie sluoksnį

Svarbiausia atributinė informacija

Atnaujinimas

LAPAI Plotinis Lietuvos teritorijos suskirstymą lapais pagal koordinačių sistemos LKS-94 skaidymą lapais Lapo numeris, pavadinimas
GEODEZ Taškinis Geodezinio pagrindo punktus: GPS geodezinio tinklo, astronominiai, aukščio ir LitPOS punktus Koordinatės, aukštis 2012 m. atnaujinti geoobjektai naudojant 2009 ir 2010 metų Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninį rastrinį ortofotografinį žemėlapį ORT10LT.
RIBOS Linijinis Administracines ribas: valstybių, apskričių, savivaldybių ir miestų ribas 2012 m. atnaujinti geoobjektai naudojant 2009 ir 2010 metų Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninį rastrinį ortofotografinį žemėlapį ORT10LT.
VIETOV_U Taškinis Pagrindinius ir pakartotinius vietovių ir kraštovaizdžio objektų pavadinimus: miestų, miestelių ir kaimų, bei miestų dalių pavadinimus, o taip pat pelkių, miškų ir kraštovaizdžio objektų pavadinimus Vietovardis, gyventojų skaičius gyvenvietėje 2012 m. atnaujinti geoobjektai naudojant 2009 ir 2010 metų Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninį rastrinį ortofotografinį žemėlapį ORT10LT.
KELIAI Linijinis Ašinės kelių linijas Kelio reikšmė pagal Lietuvos Respublikos kelių įstatymą, kelio kategorija, numeris, danga, gatvės pavadinimas 2011 m. atnaujinti geoobjektai naudojant 2009 ir 2010 metų Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninį rastrinį ortofotografinį žemėlapį ORT10LT.
GELEZINK Linijinis Ašinės geležinkelių ir funikulierių linijas Geležinkelio kelių skaičius geležinkelyje 2011 m. atnaujinti geoobjektai naudojant 2009 ir 2010 metų Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninį rastrinį ortofotografinį žemėlapį ORT10LT.
HIDRO_L Linijinis Ašinės upių, upelių, kanalų griovių linijas Pavadinimas, vandentakio kodas pagal Lietuvos Respublikos upių ir tvenkinių klasifikatorių, hidrografijos objekto plotis 2011 m. atnaujinti geoobjektai naudojant 2009 ir 2010 metų Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninį rastrinį ortofotografinį žemėlapį ORT10LT
PLOTAI Plotinis Žemės naudmenų ir hidrografijos objektų plotus: upes (platesnes, nei 12 m), ežerus, tvenkinius, užstatytas teritorijas, miškus, pelkes, dirbamą žemę, sodus, apleistas, nenaudojamas žemes ir t.t. Pavadinimas, vandentakio kodas pagal Lietuvos Respublikos upių ir tvenkinių klasifikatorių 2011 m. atnaujinti geoobjektai naudojant 2009 ir 2010 metų Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninį rastrinį ortofotografinį žemėlapį ORT10LT.
PLOTAI_L Linijinis Žemės naudmenų ir hidrografijos plotus formuojančias ribas, tame tarpe upių (platesnių 12 m), ežerų ir tvenkinių krantus, bei kvartalinių linijų ir proskynų kraštai
MISKAS_L Linijinis Miškų kvartalines linijas ir proskynų ašines linijas 2012 m. atnaujinti geoobjektai naudojant 2009 ir 2010 metų Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninį rastrinį ortofotografinį žemėlapį ORT10LT.
PASTAT_P Plotinis Aiškiai atpažįstamus pastatus ir statinius
KLIŪTYS Taškinis Aeronavigacines kliūtis Aeronavigacinės kliūties adresas, koordinatės, aukštis 2012 m. atnaujinti geoobjektai naudojant 2009 ir 2010 metų Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninį rastrinį ortofotografinį žemėlapį ORT10LT.
BOKSTAI Taškinis Atskirai stovinčius bokštus ir kaminus 2012 m. atnaujinti geoobjektai naudojant 2009 ir 2010 metų Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninį rastrinį ortofotografinį žemėlapį ORT10LT.
ELEKTR_L Linijinis Antžeminės aukštos įtampos elektros energijos perdavimo linijas 2012 m. atnaujinti geoobjektai naudojant 2009 ir 2010 metų Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninį rastrinį ortofotografinį žemėlapį ORT10LT.
ELEKTR_T Taškinis Antžeminės aukštos įtampos elektros energijos perdavimo linijų atramas 2012 m. atnaujinti geoobjektai naudojant 2009 ir 2010 metų Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninį rastrinį ortofotografinį žemėlapį ORT10LT.
DUJOS_L Linijinis Dujotekio vamzdynus 2012 m. atnaujinti geoobjektai naudojant 2009 ir 2010 metų Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninį rastrinį ortofotografinį žemėlapį ORT10LT.
NAFTA_L Linijinis Naftotiekio vamzdynus 2012 m. atnaujinti geoobjektai naudojant 2009 ir 2010 metų Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninį rastrinį ortofotografinį žemėlapį ORT10LT.
PAVELDAS_T Taškinis Kultūros paveldo taškiniai objektus Kultūros paveldo objekto identifikatorius, pavadinimas, aprašymas, adresas, kultūros vertybių registro kodas 2012 m. atnaujinti geoobjektai naudojant 2009 ir 2010 metų Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninį rastrinį ortofotografinį žemėlapį ORT10LT.
PAVELDAS_P Plotinis Kultūros paveldo taškiniai objektus Kultūros paveldo objekto identifikatorius, pavadinimas, aprašymas, adresas, kultūros vertybių registro kodas 2012 m. atnaujinti geoobjektai naudojant 2009 ir 2010 metų Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 skaitmeninį rastrinį ortofotografinį žemėlapį ORT10LT.
AUKSCIAI Taškinis Aukščio punktai Aukštis 2012 m. buvo sukurtas kaip naujas sluoksnis GDR10LT.


Taikymo sritys

GDR10LT gali būti naudojamas kadastrų ir registrų tvarkymui, savivaldybių bendriesiems ir specialiesiems planams rengti, transporto organizavimo, logistikos, teisėsaugos, karybos, saugos ir krizių prevencijos uždaviniams spręsti.


Matematinis pagrindas

 

GDR10LT informacija kaupiama ir saugoma valstybinėje geodezinių koordinačių ir lapų skaidymo sistemoje LKS-94.


į viršų
VĮ "GIS-Centras" Sėlių g. 66,
LT-08109 Vilnius
Lietuva
Tel.: (8~5) 2724741, (8~5) 2731058
Mob. tel.: +370 626 99955
El. paštas: info@gis-centras.lt
Parduotuvė "Žemėlapių pasaulis" Sėlių g. 66,
LT-08109 Vilnius
Lietuva
Tel.: (8~5) 2754112
El. paštas: mapstore@gis-centras.lt