GDR5LT

GDR5LT aprėptis

Bendra informacija

 

Gyvenamųjų vietovių M 1:5000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinys GDR5LT sukurtas 2006 -2007 metais. GDR5LT duomenims sudaryti buvo naudoti gyvenamųjų vietovių M 1:5000 skaitmeninio rastrinio ortofotografinio žemėlapio ORT5LT (2005-2006 m.) ir Lietuvos Respublikos georeferencinių erdvinių duomenų GDR10LT (2005 m.) rinkinys. GDR5LT pagaminta 174 gyvenamosioms vietovėms.

 

Akmenės ir Ventos, Birštono ir Prienų, Kaišiadorių ir Žiežmarių, Kybartų ir Virbalio, Pagėgių ir Panemunės gyvenamųjų vietovių duomenų bazės yra apjungtos, kaip tarpusavyje susisiekiančios gyvenvietės.

 

Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių M 1:5 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinį GDR5LT galima peržiūrėti, parsisiųsti iš Lietuvos erdvinės informacijos portalo www.geoportal.lt.


GDR5LT turinys

 

Sluoksnio pavadinimas                               Sluoksnio turinys
LAPAI

Teritorijos suskirstymas lapais

RIBOS

Informacija apie Lietuvos sienas

VIETOV_U Vietovių ir kraštovaizdžio objektų pavadinimai
HIDRO_L

Ašinės upių, upelių, kanalų, drenažo griovių linijos

KRANTAI

Informacija apie hidrografijos plotus formuojančias ribas
PLOTAI Hidrografijos plotai
KELIAI Kelių ir gatvių ašinės linijos
GELEZINK Geležinkelių ašinės linijos
PASTAT_P Plotiniai statiniai


Matematinis pagrindas

Koordinačių sistema LKS-94;
Lapų skaidymas ir indeksai LKS-94 (595 lapai)


  Web For Business
Sprendimas: UAB Artogama