Titulinis Svetainės struktūra Rašykite mums Spausdinimo versija
English
INSPIRE-2
TIIIS
ORT10LT 2015-2017
KŽS_DR5LT atnaujinimas
KŽS_DR5LT modeliai
TOP50LKS, TOP50LKS-SR atnaujinimas
EDRP
Vykdyti projektai
Nekomerciniai projektai
REGISTRUOTIEMS LANKYTOJAMS
REGISTRUOTIEMS LANKYTOJAMS
Vartotojo vardas:
Slaptažodis:
Projektai
Vykdyti projektai

LEII  –  „Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros paslaugų plėtra įgyvendinant prioritetines INSPIRE direktyvos priemones“ (projekto Nr. VP2-3.1-IVPK-06-V-02-002), projektas įgyvendinamas pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-06-V „Sąveikumas“.


EuroBoundaryMap projektas siekia sukurti detalų Europos administracinių ribų bei administracinių vienetų duomenų bazę masteliu 1:100 000. Projektas, kitaip vadinamas "Visos Europos administracinių ribų vidutinio mastelio duomenų bazės išvystymas".

EuroGlobalMap (Europos pasaulinio žemėlapio aprėptyje referencinė duomenų bazė). Europos valstybės, tarp jų ir Lietuva kuria geoduomenis, kurie atitinka tos valstybės poreikius, todėl palyginus atskirų valstybių duomenis pamatysime jog jie nėra tarpusavyje vientisi. Šis projektas yra ne tik visos Europos duomenų surinkimo bei apjungimo veikla, bet ir pirmasis žingsnis pritaikant bendrą standartą atskirų valstybių nacionalinių geografinių duomenų parengimui masteliu 1:1 000 000.


EuroRegionalMap projektas siekia sukurti vientisą, pagal vieningą specifikaciją, harmonizuotą Europos vidutinio mastelio georeferencinę duomenų bazę masteliu 1:250 000. Tai sudarys sąlygas ir Lietuvos Respublikai prisijungti tiek prie kaimyninių valstybių, tiek prie visos Europos GIS sistemos. ERM yra harmoninga ir vientisa skaitmeninė duomenų bazė, aprėpianti 33 Europos valstybes.


EuroMapFinder (toliau - EMF) yra metaduomenų portalo, pateikiančio informaciją apie Europos nacionalinių kartografijos ir kadastro agentūrų turimus produktus bei atliekamas paslaugas, išvystymo projektas. Siekiant pateisinti geografinės informacijos naudotojų lūkesčius tuo tikslu plėtojant duomenų pasiekiamumo portalus, harmoningi ir kokybiški metaduomenys yra esminė sąlyga. EuroMapFinder projektu kuriamas bei palaikomas ryšys tarp EuroSpec specifikacijos ir INSPIRE direktyvų, siekiant įgyvvendinti metaduomenų techninės ir komercinės veiklos interoperabilumą, plėtojant geresnį duomenų valdymą, patikimą vystymą.


PLB DB - Pasėlių laukų blokų duomenų bazė (toliau - PLB DB)  yra integruotos administravimo ir kontrolės sistemos (IAKS) sudėtinė dalis, sukurta vykdant Lietuvos derybinius įsipareigojimus ES. Ši sistema yra naudojama visose ES šalyse narėse ir leidžia kontroliuoti deklaruojamų žemės ūkio naudmenų bei pasėlių plotus, o taip pat nustatyti žemės sklypų tapatybę ir juos registruoti.

 

PLB DB yra skirta ES bei nacionalinės paramos administravimui ir paramos lėšų panaudojimo kontrolei vykdyti. Šią sistemą sudaro grafiniai ir atributiniai duomenys.


GDR50LT – tai geoinformacinių duomenų bazės (GIS) sukūrimo projektas. Bazės mastelis - 1:50000, koordinačių sistema – LKS-94, aukščių sistema – Baltijos. GDR50LT turinį sudaro 32 sluoksniai ir jų atributinė informacija. Bazės aprėptis – visa Lietuvos teritorija.


GDR50LT koncepcija numato vartotojų, naudojančių LTDBK50000 duomenis, galimybių išplėtimą sprendžiant teminius uždavinius, naudojamų duomenų integralumą susiejant juos su kitomis duomenų bazėmis, valstybės kadastrais ir registrais.


GlobalMap – tai pasaulio valstybių skaitmeninių geografinių duomenų rinkinio, rengiamo pagal vieningą specifikaciją, sudarymo projektas. Ši duomenų bazė būtų naudojama aplinkos apsaugos reikalams bei pagrindinių aplinkos pokyčių monitoringui.


MapBSR – Baltijos jūros regiono žemėlapio (angl. Map of the Baltic Sea Region - MapBSR) sudarymo projektas buvo inicijuotas augant geografinės informacijos poreikiui Baltijos jūros baseino regiono valstybėse. MapBSR projekto tikslas pateikti smulkaus mastelio 1:1 000 000 pagrindinius kompleksinius skaitmeninių žemėlapių duomenų rinkinius tų valstybių, kurių upių tinklas priklauso Baltijos jūros regionui. MapBSR projektas pirmą kartą pateikia vieningą, patikimai parengtų skaitmeninių žemėlapių duomenų rinkinį visam Baltijos jūros baseino regionui. MapBSR pagrindinio žemėlapio duomenų rinkinys pritaikytas geografinėms informacinėms sistemoms (GIS) ir gali būti papildytas įvairia temine informacija.


SABE - vientisa ir nuosekli skaitmeninių duomenų bazė, kuriai duomenis teikia 34 Europos valstybių nacionalinės kartografijos bei kadastro agentūros, aprėpianti 34 Europos šalių plotą M 1:100000. SABE duomenų bazėje yra pateikti dalyvaujančių projekte šalių administraciniai teritoriniai vienetai nuo stambiausių valstybinių iki smulkiausių vietinių.


į viršų
VĮ "GIS-Centras" Sėlių g. 66,
LT-08109 Vilnius
Lietuva
Tel.: (8~5) 2724741, (8~5) 2731058
Mob. tel.: +370 626 99955
El. paštas: info@gis-centras.lt
Parduotuvė "Žemėlapių pasaulis" Sėlių g. 66,
LT-08109 Vilnius
Lietuva
Tel.: (8~5) 2754112
El. paštas: mapstore@gis-centras.lt