GIS-Centras » Projektai » Vykdyti projektai » Map BSR
Titulinis Svetainės struktūra Rašykite mums Spausdinimo versija
English
INSPIRE-2
TIIIS
ORT10LT 2015-2017
KŽS_DR5LT atnaujinimas
KŽS_DR5LT modeliai
TOP50LKS, TOP50LKS-SR atnaujinimas
EDRP
Vykdyti projektai
Nekomerciniai projektai
REGISTRUOTIEMS LANKYTOJAMS
REGISTRUOTIEMS LANKYTOJAMS
Vartotojo vardas:
Slaptažodis:
Projektai
Vykdyti projektai
Map BSR

Įvadas 

 

Baltijos jūros regiono žemėlapio (angl. Map of the Baltic Sea Region - MapBSR) sudarymo projektas buvo inicijuotas augant geografinės informacijos poreikiui Baltijos jūros baseino regiono valstybėse. MapBSR projekto tikslas pateikti smulkaus mastelio 1:1 000 000 pagrindinius kompleksinius skaitmeninių žemėlapių duomenų rinkinius tų valstybių, kurių upių tinklas priklauso Baltijos jūros regionui. MapBSR projektas pirmą kartą pateikia vieningą, patikimai parengtų skaitmeninių žemėlapių duomenų rinkinį visam Baltijos jūros baseino regionui. MapBSR pagrindinio žemėlapio duomenų rinkinys pritaikytas geografinėms informacinėms sistemoms (GIS) ir gali būti papildytas įvairia temine informacija.


Projekto dalyviai ir naudos gavėjai

 

1992 metais Baltijos regiono fizinio planavimo ministerijos inicijavo projektą “Vizijos bei strategijos aplink Baltijos jūrą (VASAB) 2010”. Apsisprendus dėl reikalingumo sukurti koordinuotą duomenų sistemą, kuri padengtų visą Baltijos jūros baseino regioną pagrindine geografine informacija buvo nuspręsta kad Suomijos Nacionalinė žemės tarnyba koordinuos duomenų bazės sudarymą. Projekto dalyviai yra nacionalinės kartografijos agentūros tų valstybių, kurių upės priklauso Baltijos jūros baseino regionui. Projekte dalyvauja šių valstybių nacionalinės kartografijos agentūros: Suomijos, Švedijos, Danijos, Lenkijos, Lietuvos, Estijos, Norvegijos, Vokietijos, Rusijos Federacijos, Čekijos Respublikos, Ukrainos, Slovakijos Respublikos.


Projekto poreikis

 

MapBSR – tai pirmas duomenų bazės projektas, kuriame dalyvavo Europos valstybių organizacijų ir pateikė įvairiapusės geografinės informacijos. Geografinė informacija suteikė galimybes Baltijos jūros baseino regiono valstybėms kaupti informaciją viename duomenų rinkinyje. MapBSR projekto misija buvo sukurti duomenis, kurie patikslintų esamus duomenų nesuderinamumus. Politinių pokyčių 1990 m. pasėkoje atsiradus galimybėms Baltijos jūros regiono valstybėms bendradarbiauti atsirado poreikis kurti duomenų bazę, kuri nebūtų suskaidyta valstybių sienų ir pateiktų vientisą informaciją apie regioną.


Projekto apimtis

 

MapBSR projekte dalyvavo ir pateikė duomenys šios valstybės:


 

 • Suomija, Švedija, Danija, Lenkija, Latvija, Lietuva, Estija, Norvegija (visos šalies teritorijos);
 • Vokietijos žemės: (Šlezvigas-Holšteinas (vok. Schleswig-Holstein), Meklenburgas-Pomeranija (vok. Mecklenburg-Vorpommern), Hamburgas, Berlynas, Brandenburgas bei Dresdeno regiono savivaldybė Saksonijoje (vok. Sachsen);
 • Rusijos Federacija (Karelijos, Sankt Peterburgo, Pskovo, Novgorodo, Tverės, Smolensko, Kaliningrado sritys bei Murmansko, Archangelsko, Vologdos sričių dalys priklausančios Baltijos jūros baseinui);
 • Čekijos Respublika (Šiaurės Bohemija, Rytų Bohemija bei Šiaurės Moravijos regionai);
 • Slovakijos Respublika (Šiaurės regionai);
 • Ukraina (Vakarinės dalys).

Projekto tikslai ir uždaviniai

 

 • Sukurti vieningą Baltijos jūros regiono valstybių skaitmeninių geografinių duomenų bazę.
 • Sudaryti galimybę duomenų atnaujinimui.
 • Sudaryti bendradarbiavimo galimybes, keičiantis geografine informacija Baltijos jūros baseino regiono valstybėse.

Projekto prielaidos ir sąsajos

 

MapBSR projektas remiasi 1992 metais Baltijos regiono fizinio planavimo ministerijų inicijuota projekto “Vizijos bei strategijos aplink Baltijos jūrą (VASAB) 2010” iniciatyva sudaryti bei atnaujinti geografinius duomenis visam regionui, siekiant užtikrinti regiono ekologinį stabilumą, vykdant erdvinį teritorijų planavimą.


Projekto rezultatai


 • Vientisa Baltijos jūros baseino regiono duomenų bazė skaitmeninėje formoje.
 • Duomenys sudaryti pagal vieningą specifikaciją, kuri suderinta visose 14 valstybių, dalyvavusių šiame projekte.
 • 2000 metais išleista CD-ROM versija, o 2001 metais išleista atnaujinta versija.

Projekto įgyvendinimas, tęstinumas


Projektas buvo pradėtas sudaryti 1997 metais, pabaigtas 2000 metais, o 2001 duomenys, parengti pagal projektą buvo atnaujinti. Projektas gavo finansavimą pagal Europos Sąjungos Interreg II C programą.


Projekto rezultatai patekiami Internete adresu http://www.mapbsr.nls.fi. MapBSR atnaujinimas kaip atskiro produkto nebenumatomas, kadangi tie duomenys integruoti į kitą projektą, į EuroGlobalMap projekto produktą, kuris rengiamas pagal kitą specifikaciją.


Kontaktai

Projekto koordinatorius:
National Land Survey of Finland
Heli Ursin

P.O.Box 84
00521 Helsinki
Finland
tel. +358-20541-5564
fax. +358-20541-5005
e-mail: heli.ursin@nls.fi

Projekto Lietuvos dalies užsakovas:
Nacionalinė Žemės Tarnyba prie ŽŪM
Gedimino pr. 19
LT-01103 Vilnius
Lietuva
Tel. (8 ~ 5) 239 1307
Faks. (8 ~ 5) 239 1331
El.p. nzt@zum.lt

Projekto Lietuvos dalies vykdytojas:
VĮ “GIS-Centras”
Sėlių g. 66
LT-08109 Vilnius
Lietuva
Tel.: (8~5) 272 4741, (8~5) 273 1058
El. paštas: info@gis-centras.lt

į viršų
VĮ "GIS-Centras" Sėlių g. 66,
LT-08109 Vilnius
Lietuva
Tel.: (8~5) 2724741, (8~5) 2731058
Mob. tel.: +370 626 99955
El. paštas: info@gis-centras.lt
Parduotuvė "Žemėlapių pasaulis" Sėlių g. 66,
LT-08109 Vilnius
Lietuva
Tel.: (8~5) 2754112
El. paštas: mapstore@gis-centras.lt