Titulinis Svetainės struktūra Rašykite mums Spausdinimo versija
English
INSPIRE-2
TIIIS
ORT10LT 2015-2017
KŽS_DR5LT atnaujinimas
KŽS_DR5LT modeliai
TOP50LKS, TOP50LKS-SR atnaujinimas
EDRP
Vykdyti projektai
Nekomerciniai projektai
REGISTRUOTIEMS LANKYTOJAMS
REGISTRUOTIEMS LANKYTOJAMS
Vartotojo vardas:
Slaptažodis:
Projektai
Vykdyti projektai
EuroMapFinder

Įvadas


EuroMapFinder (toliau - EMF) yra metaduomenų portalo, pateikiančio informaciją apie Europos nacionalinių kartografijos ir kadastro agentūrų turimus produktus bei atliekamas paslaugas, išvystymo projektas. Metaduomenų portalo vizija pradėta įgyvendinti dar 1996 metais MEGRIN (šiuo metu EuroGeographics) organizacijos iniciatyva. Tačiau tik 2003 buvo galutinai apspręsta sistemos architektūra leidžianti maksimaliai efektyviai pateikti kokybišką geografinę informaciją bei jos prieinamumą tarptautiniu lygiu. EMF projektą sudaro dvi esminės koncepcijos. Pirmąją koncepcijos dalį bei vidinę projekto struktūrą sudaro EuroSpec specifikacija, kuria remiantis nacionalinių kartografavimo ir kadastro agentūrų duomenys pateikiami vieningoje formoje taip užtikrinant metaduomenų harmoningumą EuroGeographics asociacijos inicijuojamuose bei jau vykdomuose projektuose. Antrąją šio projekto koncepciją bei išorinį pagrindą pagal kurį sukuriama vieninga schema reikalinga aprašant geografinę informaciją bei susijusias el.paslaugas visoms Europos Sąjungos šalims sudaro Europos Komisijos patvirtintos INSPIRE (INfrastructure for SPational Informatikon in Europe), CEN (European Comittee for Standartization) bei ISO (International Standartization Organization) direktyvos bei nuostatos. Tokiu būdu sukuriamas bei palaikomas ryšys tarp EuroSpec specifikacijos ir INSPIRE direktyvų, siekiant įgyvvendinti metaduomenų techninės ir komercinės veiklos interoperabilumą, plėtojant geresnį duomenų valdymą, patikimą vystymą.


Projekto dalyviai ir naudos gavėjai


Projektą inicijavo EuroGeographics asociacija, apjungianti beveik visas Europos šalių nacionalines kartografijos ir kadastro agentūras (šiuo metu 41 šalis). Ši asociacija koordinuoja bendrą, vienalytį nacionalinių agentūrų darbą, atnaujinant šalių metaduomenų informaciją.


Projekto poreikis


Metaduomenys yra būtina sąlyga duomenų paieškai bei pasiekiamumui įgyvendinant Europos Erdvinių Duomenų Infrastruktūrą. Siekiant pateisinti geografinės informacijos naudotojų lūkesčius tuo tikslu plėtojant duomenų pasiekiamumo portalus, harmoningi ir kokybiški metaduomenys yra esminė sąlyga. Vykdant šį projektą pasiekiama abipusė nauda: nacionalinės agentūros atnaujina metaduomenis pagal ISO19115 standartą, tokiu būdu sukurdama harmoningus metaduomenis nacionaliniu lygiu, asociacija – harmoningus metaduomenis tarptautiniu lygiu, kurie yra viena iš būtinų sąlygų. Tokios sistemos įgyvendinimą planuojama atlikti 2 etapais; primajame etape atliekamas nacionalinių agentūrų duomenų adaptavimas pagal ISO19115 standartą, antrajame – esamų geografinių duomenų aprašymo katalogų ( angl. Geographic Data Description Directory – GDDD) pakeitimas naujais, priderinant „geocat.ch“ metaduomenų valdymo ir publikavimo internete taikomąją programą, sukurtą KOGIS (Šveicarijos federalinis geoinformacijos koordinatorius) organizacijos.


Projekto tikslai ir uždaviniai

 

 • Per trumpą laikotarpį pateikti atnaujintus geografinių duomenų aprašymo katalogus, informuojant visuomenę apie nacionalinių agentūrų turimus produktus. Šis etapas įgyvendinamas naujai suprojektuojant bei sukuriant duomenų bazę (nauji geografinių duomenų aprašymo katalogai) ir naują vartotojo sąsają.
 • Pateikti strategines žinias apie EuroGeographics asociacijos narius; skirtą vidiniam naudojimui, patobulinant skaitmeninę „nacionalinių agentūrų paiešką“ dalinai pritaikomą marketinginiams poreikiams.
 • Įdiegti paskirstytą metaduomenų el.paslaugą (angl. - Distributed Metadata Service - DMS), EuroGeographics asociacijos daugiakalbį portalą, paruoštą vartotojo sąsajos pateikimui.
 • Apjungti galimus sprendimo būdus, atsižvelgiant į realistinius, ilgalaikius ir ekonominius faktorius, pasinaudojant jau esamais EuroGeographics asociacijos bei kitais projektais.

Projekto prielaidos ir sąsajos


Lietuvos valstybė, nacionaliniame lygmenyje, iki 2005 m. neturėjo patirties bei nevykdė esminės veiklos susijusios su metaduomenų tvarkymu bei valdymu, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (Lietuvos nacionalinės kartografijos ir kadastro agentūros) dalyvavimas šiame projekte padės pradžią tokių darbų įgyvendinimui. Surinkti ir susisteminti metaduomenis, šiuo metu yra ypač svarbu, kadangi Lietuvoje pradėtas įgyvendinti Europos Sąjungos Struktūrinių fondų finansuojamas projektas „Lietuvos Geografinės Informacijos Infrastruktūros išvystymas“, kuris siekia sudaryti sąlygas INSPIRE direktyvos (COM (2004) 516) įgyvendinimui laiku. EMF projektas įgyvendinamas pagal INSPIRE nuostatas, pagal vieningą struktūrą sukuria metaduomenų rinkinius, tenkinančius Lietuvos valstybės poreikius bei EuroGeographics asociacijos projektui keliamus reikalavimus.


Projekto rezultatai


Planuojami projekto rezultatai:

 

 • pagal vieningą metaduomenų struktūrą apašyti geografiniai duomenys;
 • supaprastintas metaduomenų valdymas ir priežiūra;
 • sukurta paprastai valdoma naudotojo sąsaja.

Projekto nauda


Socialinė projekto nauda pasiekiama pateikiant metaduomenis, kaip geografinių duomenų aprašus plačiai visuomenei. Duomenų viešumas bei nesudėtingas pasiekiamumas sudaro sąlygas taupyti laiką ieškant tinkamų geografinių duomenų, skatina naujų inovatyvių idėjų atsiradimą.


Projekto įgyvendinimas


EuroMapFinder projektą numatoma įgyvendinti dviem etapais. Projekto pirmąjį etapą sudaro:

 

 • veikiančios centrinės DB sukūrimas ir užpildymas GDDD duomenimis;
 • duomenų struktūros atitinkančios ISO 19115 įdiegimas;
 • metaduomenų nuotolinio valdymo per interneto sąsają atnaujinimo galimybių diegimas;
 • pritaikyta naudotojo sąsaja, įdiegta paskirstyta metaduomenų el.paslauga.


Projekto antrąjį etapą sudaro:

 

 • paskirstytos metaduomenų el.paslaugos architektūros pilnas įdiegimas – prisijungimas prie nacionalinių metaduomenų serverių;
 • daugiakalbio portalo išvystymas integruojant papildomas kalbas;
 • EMF metaduomenų struktūros patvirtinimas arba patikslinimas;
 • apsikeitimo formatų (atitinkančių ISO 19138) ir protokolų diegimas;
 • bandomasis prisijungimas prie nacionalinių metaduomenų serverių.


EuroMapFinder projekto pirmasis etapas jau pradėtas ir šalyse narėse. Jo darbų eiga tokia:

 

 • atnaujinti senus metaduomenis (Lietuva iki 2005 pabaigos);
 • pristatyti EMF el.paslaugą plačiajai visuomenei (pristatyta 2005-07-01).

Projekto tęstinumas


Projekto antrojo etapo įgyvendinimas, dar nereiškia projekto užbaigimą. Sekančių metų Eurogeographic asociacijos planuojami projekto siekiai susideda iš:

 

 • šalių narių įsipareigojimai reguliariai atnaujinti metaduomenų informaciją bei tapti metaduomenų mazgu;
 • bendradarbiavimas plėtojant EMF (techniniai ekspertai);
 • EMF projekto naudojimo grįžtamasis ryšys - naudos, reikalavimų, rekomendacijų, kliūčių ir t.t. identifikavimas ir sprendimas nacionaliniu lygiu.

Kontaktai


Projekto vykdytojas:
EuroGeographics
6-8, Avenue Blaise Pascal
Cité Descartes
Champs-sur-Marne
F - 77455 Marne-la-Vallée Cedex 2
France
Telephone: +33 (0)1 64 15 32 78 (Haico van der Vegt)
Facsimile: +33 (0)1 64 15 32 19
E-mail: contact@eurogeographics.org

Projekto Lietuvos dalies vykdytojas:
Nacionalinė Žemės Tarnyba prie ŽŪM
Gedimino pr. 19
LT-01103 Vilnius
Lietuva
Tel. (8 ~ 5) 239 1307
Faks. (8 ~ 5) 239 1331
El.p.: nzt@zum.lt

Projekto rangovas:
VĮ “GIS-Centras”
Sėlių g. 66
LT-08109 Vilnius
Lietuva
Tel.: (8 ~ 5) 272 4741, (8 ~ 5) 273 1058
El. p.: info@gis-centras.lt


į viršų
VĮ "GIS-Centras" Sėlių g. 66,
LT-08109 Vilnius
Lietuva
Tel.: (8~5) 2724741, (8~5) 2731058
Mob. tel.: +370 626 99955
El. paštas: info@gis-centras.lt
Parduotuvė "Žemėlapių pasaulis" Sėlių g. 66,
LT-08109 Vilnius
Lietuva
Tel.: (8~5) 2754112
El. paštas: mapstore@gis-centras.lt