Titulinis Svetainės struktūra Rašykite mums Spausdinimo versija
English
INSPIRE-2
TIIIS
ORT10LT 2015-2017
KŽS_DR5LT atnaujinimas
KŽS_DR5LT modeliai
TOP50LKS, TOP50LKS-SR atnaujinimas
EDRP
Vykdyti projektai
Nekomerciniai projektai
REGISTRUOTIEMS LANKYTOJAMS
REGISTRUOTIEMS LANKYTOJAMS
Vartotojo vardas:
Slaptažodis:
Projektai
Vykdyti projektai
LGII
LGII

Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros (LGII) projektas aprašo kompleksą priemonių, kurios būtinos siekiant sukurti modernią visą šalį apimančią geografinės informacijos perdavimo sistemą, užtikrinančią skirtingų geografinių duomenų rinkinių interoperabilumą ir valstybės registrų geografinę sąsają. Taip siekiama iš esmės prisidėti harmonizuojant duomenų apykaitos valstybėje procesą, palengvinti skaitmeninės geografinės informacijos kaupimo, valdymo ir taikymo uždavinius bei pakelti viešosios geografinės informacijos naudojimą į kokybiškai aukštesnį lygmenį.


Integracija į Europos Sąjungą daugiau nei 5 metus Lietuvos Respublikos Vyriausybei buvo esminis iššūkis. Sėkmingos stojimo derybos leido pradėti neatidėliotiną pasiruošimą ES Struktūrinių fondų paramos įsisavinimui. 

 

Lietuvos Respublikos Finansų ministerija, atsižvelgdama į aukštos kokybės projektų pasiūlymų (ypač iš viešojo sektoriaus) poreikį ir laiko limitą, nusprendė panaudoti PHARE projektų rengimo priemonės 2002 ir 2003 metų lėšas aukštos kokybės projektų pasiūlymų, numatomų įgyvendinti ES Struktūrinių fondų lėšomis, rengimui.

 

Vienas iš ruošos projektų, kurie buvo parengti pagal PHARE Projektų Rengimo Priemonę (PRP) buvo VĮ „GIS-Centras“ teiktas projektas „Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros plėtra“. Šis projektas buvo sėkmingai įgyvendintas pasitelkus užsienio (1) ir Lietuvos ekspertų (4) pagalbą. Projektas atitinka Bendrojo Programavimo Dokumento (BPD) 3.3. priemonę „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“. Šios priemonės ruošimo ir įgyvendinimo projektus koordinuoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.


Phare PRP projekto „Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros plėtra“ metu buvo parengtos studijos, kuriose apibendrinti geografinės informacijos naudotojų Lietuvoje apklausų rezultatai, išanalizuota dabartinė situacija, daugelio užsienio valstybių teigiama ir neigiama patirtis kuriant nacionalines geografinės informacijos infrastruktūras. Pagrindinės išvados ir pasiūlymai apibendrinti projekto galimybių studijoje, investiciniame projekte.

 

Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros (LGII) išvystymas - projektas įgyvendinamas pagal BPD 3.3 priemonę. (projekto Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0014) 
LGII projektu kuriamas pilnavertis nacionalinės geografinės informacijos infrastruktūros karkasas, jungiantis svarbiausių valstybės geografinių duomenų bazių, registrų, kadastrų teikėjus (institucijas), kurie yra projekto partneriai. Šį karkasą sudaro techninė bei programinė įranga įdiegta projekto partnerių institucijose, duomenų rinkiniai, žmonių ištekliai, sukurtos metodikos, standartai, duomenų modeliai, klasifikatoriai ir kitos priemonės, leidžiančios metodiškai ir techniškai sujungti skirtingus valstybės duomenų rinkinius į harmoningą sistemą. Tokios sistemos pagrindu sukuriamas vienas nacionalinis geografinės informacijos Interneto portalas, per kurį vyksta apsikeitimas svarbiausiais valstybės duomenimis, jie pasiekiami vienoje vietoje ir yra tarpusavyje suderinti, naudotojai duomenis gali teikti ir gauti pageidaujamu formatu.


Projektu sudaromos visos sąlygos šiam karkasui vystyti ateityje. Elektroninių paslaugų forma per Interneto portalą tampa pasiekiami svarbiausi geografinių duomenų rinkiniai, apimantys visą Lietuvą ir valstybėje sukauptų geografinės informacijos rinkinių metaduomenys. 

Projekto vykdytojas – Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“.

Projekto partneriai – visų pagrindinių valstybės geografinių duomenų rinkinių kaupimą ir priežiūrą įgyvendinančios įmonės ir tarnybos, suvienijusios pastangas šiems tikslams siekti.

 

Projektą remia Lietuvos Respublika                           Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga


į viršų
VĮ "GIS-Centras" Sėlių g. 66,
LT-08109 Vilnius
Lietuva
Tel.: (8~5) 2724741, (8~5) 2731058
Mob. tel.: +370 626 99955
El. paštas: info@gis-centras.lt
Parduotuvė "Žemėlapių pasaulis" Sėlių g. 66,
LT-08109 Vilnius
Lietuva
Tel.: (8~5) 2754112
El. paštas: mapstore@gis-centras.lt