Partneriai

Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros (LGII) išvystymas projekto (projekto Nr. BPD2004-ERPF-3.3.0-02-04/0014) partneriai yra visų pagrindinių valstybės geografinių duomenų rinkinių kaupimą ir priežiūrą įgyvendinančios institucijos ir įmonės, suvienijusios pastangas šiems tikslams siekti:

 

 

Projekto partneriai parinkti atsižvelgiant į partnerio valdomų valstybės geografinių duomenų rinkinių svarbą LGII išvystymui, gebėjimus prisidėti prie projekto strateginių tikslų įgyvendinimo, partnerio projekto dalies potencialiai sukuriamą ekonominę naudą.

 

Visi partneriai įvairiu mastu prisideda prie projekto tikslų įgyvendinimo, teikdami Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūrai svarbius duomenis.

 

Visi projekto partneriai gauna naudą iš projekto:

 

  • Tiesioginę – partnerių institucijose įdiegtą techninę ir programinę įrangą bei parengtas metodikas sąsajai su nacionaline geografinės informacijos infrastruktūra;
  • Padidėjusį ekonominį veiklos efektyvumą susijusį su partnerių valdomos informacijos geografiniu integravimu ir geresne sąsaja su kitais duomenų rinkiniais
  • Galimybę skelbti savo valdomą informaciją visos Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros interneto portale, taip didinant jos vertę.

 

Visi projekto partneriai prisiima papildomas funkcijas, susijusias su projekto dalių, atliekamų jų atstovaujamose institucijose valdymu: projekto dalies vykdymo priežiūrą, tarpinių ir galutinių projekto dalies rezultatų pirminį vertinimą ir aprobavimą, Projekto valdymo komandos informavimą apie progresą, atsiradusius pakeitimus ar problemas vykdant atitinkamą projekto dalį. Projekto partneriai taip pat įsipareigoja padėti Projekto valdymo komandai, t.y., pagal galimybes teikti konsultacijas ir atlikti techninę ekspertizę projekto veikloms, ypač toms, kurios yra susijusios su partnerių veiklos specifika.  Web For Business
Sprendimas: UAB Artogama