Titulinis Svetainės struktūra Rašykite mums Spausdinimo versija
English
Administracinės paslaugos
GIS internetinės aplikacijos
Žemėlapių sudarymas
REGISTRUOTIEMS LANKYTOJAMS
REGISTRUOTIEMS LANKYTOJAMS
Vartotojo vardas:
Slaptažodis:
Paslaugos
GIS internetinės aplikacijos

VĮ „GIS-Centras“ specialistai nuolat tobulindami gebėjimus GIS technologijose gali pasiūlyti GIS sprendimus įvairioms veiklos sritims, kuriose vertinama objektų padėtis erdvėje, jų tarpusavio ryšiai ar sklaidos dėsningumai. Sprendžiant erdvinius uždavinius, gali būti sukurti bei jūsų poreikiams pritaikyti GIS sprendimai leidžiantys:

 

 • Internetinių GIS aplikacijų projektavimas ir kūrimas;
 • Optimaliai išdėstyti objektus erdvėje;
 • Nustatyti neefektyvių objektų buvimo vietas;
 • Skaičiuoti trumpiausią atstumą tarp objektų;
 • Kaupti objektus ir informaciją apie juos;
 • Vaizduoti objektus pagal skirtingus kriterijus;
 • Atlikti kitas naudotojo apibrėžtas operacijas.

 

Siekiant užtikrinti maksimalų sprendimų efektyvumą, GIS sprendimai gali būti diegiami naudojant interneto technologijas. Naudojant tik interneto naršyklę naudotojas be specializuotos GIS įrangos savo darbo vietoje gauna reikalingą funkcionalumą, susijusį su trumpiausio maršruto paieška ar kita erdvine analize geografinių duomenų bazėje. Tokiu atveju nereikia papildomų resursų skaičiavimams atlikti, išvengiama programinės įrangos diegimo naudotojų darbo vietose, nepatiriamos duomenų saugojimo ir sistemos palaikymo bei administravimo išlaidos.


Dėl GIS sprendimų kreipkitės:

 

Vardas Pavardė Pareigos Telefonas Elektroninis paštas
Vidmantas Dubikaltis Klientų aptarnavimo grupės vadovas (8~5) 2731058 v.dubikaltis@gis-centras.lt


Turizmo informacijos centrams sukurta sistema, skirta susikurti interaktyvų lankytinų vietų žemėlapį

2013 metų gegužės mėnesį turizmo informacijos centrams buvo pristatytas geoportal.lt geografinės informacijos kaupimo įrankis, kuriuo naudojantis turizmo informacijos centrai gali suvesti miesto ar rajono lankytinus objektus ir sukurti interaktyvų, dinamišką lankytinų vietų žemėlapį, kurį galima įsikelti į turizmo informacijos centrų interneto svetaines.

Sistemos galimybes:
• Sistema leidžia įvesti įvairių tipų lankytinų vietų informaciją žemėlapyje;
• Sistema priklausomai nuo įvestos vietos tipo automatiškai pritaiko simbolius patvirtintus Lietuvos turizmo departamento;
• Sistema išsaugo jūsų kaupiamus duomenis duomenų bazėje, juos galite nuolat papildyti ir redaguoti;
• Suvesti lankytini objektai yra atvaizduojami geoportal.lt foniniame žemėlapyje.

 

Turizmo informacijos centrai, kurie jau susikūrė savo interaktyvius lankytinų vietų žemėlapius:

1. Kretingos;

2. Kėdainių;

3. Kauno miesto;

4. Kauno raj.;

5. Šiaulių miesto;

6. Alytaus raj.;

7. Palangos miesto;

8. Vilniaus miesto.

9. Vilniaus raj.;

10. Neringos;

11. Kaišiadorių;

12. Pasvalio;

13. Marijampolės;

14. Telšių.Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų klaidų ir netikslumų registravimas

2013 m. gegužės 20 d. Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt  ir Žemės informacinėje sistemoje www.zis.lt  buvo paskelbta atnaujinta informacija apie apleistus žemės ūkio naudmenų plotus. Taip pat buvo informuota, jog priimami pranešimai iš gyventojų, apie nustatytus apleistų žemės ūkio naudmenų plotų netikslumus ar pasikeitimus. Norint klaidų registravimą realizuoti kuo efektyviau Lietuvos erdvinės informacijos portale buvo sukurta speciali apleistų žemių aplikacija www.geoportal.lt/az , kurioje galima užregistruoti klaidą apie apleistų žemių ūkio naudmenų plotų netikslumus ir pasikeitimus.


Žemėlapio integracija į reprezentacinę Lithaunia.travel svetainę

2013 metų sausio mėnesį buvo įgyvendintas žemėlapio aplikacijos sukūrimas ir integracija į naująją reprezentacinę Lithuania.travel svetainę http://www.travel.lt/. Svetainės naudotojai turistinius objektus ir maršrutus, taip pat į savo krepšelį įtrauktus objektus, svetainėje mato integruotame žemėlapyje, kuriame gali keisti foninius žemėlapius (geoportal.lt žemėlapis, ortofoto, google maps). Svetainės turinio valdymo sistemoje integruotame žemėlapyje svetainės administratorius gali kurti, redaguoti objektų bei maršrutų geometriją.


Geodezinės ir kartografinės medžiagos fondas

2012 metų gruodžio mėnesį buvo atlikti Geodezijos ir kartografijos fondų automatizuotos valdymo sistemos (GKMF AVS) tobulinimo darbai. GKMF AVS ir jos funkcionalumas yra nesusietas su stacionaria darbo vieta ir yra pasiekamas Lietuvos erdvinės informacijos portalo žemėlapių naršyklėje adresu http://www.geoportal.lt/map, pasirinkus modulį „Paieška žemėlapių fonduose“. Internete veikiančioje aplikacijoje yra įgyvendintas:

 • rastrinės kartografinės medžiagos (skenuotų topografinių žemėlapių) susiejimas su koordinatėmis;
 • su koordinatėmis susietos rastrinės kartografinės medžiagos transformavimas į LKS-94 koordinačių sistemą;
 • skenuotos rastrinės geodezinės ir kartografinės medžiagos pakrovimas į dokumentų valdymo sistemą.

  Administratorius dokumentų valdymo sistemoje gali įkelti geodezinę ir kartografinę medžiagą, ją aprašyti, redaguoti, susieti su koordinatėmis, daryti ataskaitas ir rūšiuoti.


Interaktyvus ekologinių ūkių žemėlapis

2012 metų spalio menėsį buvo sukurtas ir įdiegtas interaktyvus internetinis Lietuvos žemėlapis, kuriame yra atvaizduoti didžioji dauguma Lietuvos ekologinių ūkių, turinčių VšĮ Ekoagros išduotą sertifikatą. Internetinė aplikacija yra pasiekiama puslapyje www.tausojantismaistas.lt. Ekologiniai ūkiai yra suskirstyti pagal savivaldybes ir pavaizduoti žemėlapyje skirtingomis spalvomis. Žemėlapyje realizuotas paieškos funkcionalumas: vietovardžių paieška ir ekologinio ūkio paieška. Ekologinio ūkio paiešką galima atlikti keliais skirtingais būdais: ieškant bendrojoje paieškoje, pagal ūkio produkciją, pagal veiklos sritį ir pagal savivaldybę.
Apie kiekvieną ekologinį ūkį yra pateikta informacija: ūkio subjekto pavadinimas, ūkio produkcija, veiklos sritis, ūkio, sklypo kadastrinė vietovė, kontaktinė informacija, ūkio nuotrauka (jeigu yra) ir ekologinio ūkio sertifikato numeris, galiojimo laikas. Taip pat yra galimybė paskaičiuoti maršrutą nuo vieno pasirinkto ūkio, iki kito ūkio, ar kitos vietovės.


Judriojo ryšių tinklų tikėtinos aprėpties zonos

2012 metais Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba apskaičiavo trijų judriojo ryšio operatorių: UAB „Omnitel“, UAB „Bitė Lietuva“, UAB „Tele2“ GSM ir UMTS tinklų tikėtinas aprėpties zonas. Geoportal.lt sukurta internetinė aplikacija leidžia įvertinti judriojo ryšio aprėpties zonas, vietovės reljefo, miškų bei užstatymo įtaką ryšio kokybei žemėlapyje. Reljefo sluoksnis suformuotas Lietuvos 1:50000 mastelio žemėlapio pagrindu. Žemėlapis yra pasiekiamas internetiniame puslapyje http://epaslaugos.rrt.lt/apreptis/. Taip pat žemėlapis yra pasiekiamas ir geoportal.lt žemėlapių naršyklėje https://www.geoportal.lt/map/. Numatoma duomenis tikslinti ir perskaičiuoti ne rečiau kaip du kartus per metus. Žemėlapyje paspaudė mygtuką „Žemėlapio sluoksniai“ galite pakeisti judriojo ryšio operatorių.


TV3 projektas Išsipildymo akcija (2011m.)

2011 metais TV3 projektas „Išsipildymo akcija“ naudojo geoportal.lt žemėlapio paslaugą. Žemėlapyje pavaizduoti vaikų globos namai, informacija apie juos, apie užsiregistravusius vaikų namų administratorius, kurie savanoriškai padeda vaikų globos namas.


Laisvos valstybinės žemės fondas

Internetinė aplikacija buvo pradėta įgyvendinti 2010 metais, kadastro vietovių laisvos valstybinės žemės plano duomenims kaupti. Laisvos valstybinės žemės plotai pateikiami suskaidyti pagal žemės naudmenas (miškai, hidrografija, arimai, kita žemė). Jeigu dalis ploto patenka į saugomą teritoriją, jis padalinamas pagal šios teritorijos ribą, plotams įrašomas požymis, kad jie patenka į saugomą teritoriją.

Šis modulis skirtas žmonėms, kurie pageidauja įsigyti nuosavybėn ar nuomoti žemės, miško sklypus, susipažinti su laisvos valstybinės žemės sklypais kaimo vietovėse, gauti preliminarią informaciją apie šiuose sklypuose esančias žemės naudmenas bei jų plotus. Modulis suteikia priemones ir aplinką žemėtvarkos skyrių specialistams efektyviau kontroliuoti žemės reformos žemėtvarkos projektų rengimą ir įgyvendinimą bei kaupti ir tvarkyti laisvos valstybinės žemės sklypų erdvinius duomenis.Darbo biržos maršrutų skaičiavimo aplikacija

Sėkmingai veikia 2009 m. gruodžio mėn. Lietuvos darbo biržai sukurta trumpiausių maršrutų skaičiavimo internetinė aplikacija. Ji skirta nustatyti trumpiausiems kelionės maršrutams tarp Lietuvos gyvenviečių naudojantis gyvenviečių paieška, žemėlapiu ir maršrutų skaičiavimo paslauga. Informacija apie keliones įvedama teritoriniuose darbo biržos padaliniuose, ja remiamasi kompensuojant kelionės išlaidas vykstantiems į kvalifikacijos kėlimo kursus bedarbiams. Programa 2011 m. pradžioje naudojosi apie 150 darbo biržos darbuotojų.

Maršrutai skaičiuojami naudojant oficialų geografinį pagrindą – Lietuvos georeferencinių duomenų bazę GDR10LT.Iš šių duomenų buvo sukurtas Lietuvos kelių tinklo modelis. Interneto naršyklėje galima rasti gyvenvietes, pažymėti jas kaip pradinį ir galinį maršruto taškus; rasti maršrutą ir išsaugoti jį. Galima ieškoti, rūšiuoti ir saugoti visų padalinių darbuotojų įvestus maršrutus.Žemėtvarkos projektų planų konvertavimo ir publikavimo LEI portalo žemėlapių naršyklėje darbai

Internetinė aplikacija skirta žemėtvarkos projektų planų paieškai pagal numerį, datą, vietovę, aprėptį. Taip pat yra galimybė atsisiųsti planus TIFF, SID ir PDF formatais.


į viršų
VĮ "GIS-Centras" Sėlių g. 66,
LT-08109 Vilnius
Lietuva
Tel.: (8~5) 2724741, (8~5) 2731058
Mob. tel.: +370 626 99955
El. paštas: info@gis-centras.lt
Parduotuvė "Žemėlapių pasaulis" Sėlių g. 66,
LT-08109 Vilnius
Lietuva
Tel.: (8~5) 2754112
El. paštas: mapstore@gis-centras.lt