Apie įmonę

    VĮ „GIS-Centras“ yra valstybės įmonė, atsakinga už Lietuvos erdvinės informacijos portalo (www.geoportal.lt) ir valstybinio georeferencinio pagrindo kadastro tvarkymą ir vystymą, valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių tvarkymą ir duomenų teikimą visuomenei.
    Įmonė yra erdvinių duomenų platinimo ir aptarnavimo lyderė Lietuvoje sėkmingai dirbanti nuo 1992 metų. Institucijoms, verslui ir visuomenei teikiame oficialius valstybinius duomenų rinkinius, įprastas ir specializuotas geografinės informacijos sistemų (GIS) paslaugas, kuriame teminius duomenų rinkinius, skaitmeninius ir spausdintus žemėlapius, plėtojame specializuotų GIS informacinių sistemų kūrimą.

 

    Strateginės įmonės iniciatyvos:

  • Sukurti Nacionalinį geografinės informacijos integracijos centrą;
  • Teikti kokybiškus, patikimus ir aktualius oficialius geografinių duomenų rinkinius;
  • Vystyti rinkos poreikius atitinkančius pridėtinės vertės geografinių duomenų produktus ir paslaugas.


    VĮ „GIS-Centras“ yra iš valstybės turto įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija. 
   

    Įmonės kolektyvas – aukščiausios kvalifikacijos kūrybiški ir atsakingi profesionalai. Jų dėka galime užtikrinti puikią teikiamų produktų ir paslaugų kokybę. Pagrindinės įmonės kompetencijos – optimalūs erdvinių duomenų apdorojimo sprendimai, technologinių procesų, užtikrinančių erdvinių duomenų sąveikumą, diegimas, betarpiškas bendradarbiavimas su klientais kuriant ir vystant efektyviausius jų poreikius tenkinančius sprendimus, kvalifikuotų specialistų organizuojami mokymai geografinės informacijos ir GIS taikymo srityse.
  Web For Business
Sprendimas: UAB Artogama