Naujienos

2007-03-02 »» VĮ "GIS-Centras" pradėjo platinti rastrinius ortofotografinius žemėlapius ORT5LT ir georeferencinių duomenų bazę GDB5LT


2007-02-05 »» Pasikeitė Lietuvos miestų rastrinių žemėlapių M 1:6000-1:15000 kainos


2006-12-14 »» Projekto "Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros (LGII) išvystymas" paslaugų įgyvendinimo pradžiai skirtame seminare pristatyti LGII metodiniai, techniniai bei projekto valdymo aspektai


2006-11-28 »» Pasirašyta LGII projekto informacinių sistemų sukūrimo ir įdiegimo paslaugų teikimo sutartis


2006-10-19 »» VĮ „GIS-Centras“ pradėjo platinti spalvotus ortofotografinius žemėlapius ORT10LT

 2006-06-05 »» GIS-Centro specialistai dalyvauja ES Leonardo da Vinčio programos finansuojamame mobilumo projekte “Geografinės informacijos specialistų mokymo ir profesinio tobulinimosi strategijos formavimas žinių visuomenės plėtrai”


2005-11-07 »» VĮ „GIS-Centras“ pradeda įgyvendinti Lietuvos Respublikos geležinkelių infrastruktūros registro sukūrimo projektą Valstybinės geležinkelių inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos užsakymu


2005-11-04 »» VĮ „GIS-Centras“ atstovai sėmėsi patirties 20-ojoje ESRI Europos vartotojų konferencijoje ir prieškonferenciniame seminare

 


  Web For Business
Sprendimas: UAB Artogama