Naujienos

2017-12-20 »» Reorganizuojamas Georeferencinio pagrindo kadastras


2017-10-09 »» VĮ „GIS-Centras“ įrašyta į Valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų sąrašą


2017-10-02 »» Matininkų ir geodezininkų kvalifikacijos kėlimo kursai

 2017-07-12 »» Esri žemėlapių knygoje - Esri Map Book - publikuojami Lietuvos topografiniai M1:50000 žemėlapiai (TOP50LKS)

 2017-06-22 »» Šveicarijoje pristatyta Lietuvos patirtis ir pasiekimai automatizuotai kuriant kartografinius duomenis bei žemėlapius

 2017-04-18 »» Atnaujinta Lietuvos erdvinės informacijos portalo svetainė

 2017-04-14 »» VĮ „GIS-Centras“ mini 25-erių metų veiklos sukaktį


2017-03-17 »» VĮ „GIS-Centras" pratęstas ISO 9001:2015 / LST EN ISO 9001:2015 standarto sertifikato galiojimas

  Web For Business
Sprendimas: UAB Artogama