Internetinės aplikacijos

Siūlome GIS sprendimus jūsų internetinetinei aplikacijai

Projektuojame ir kuriame GIS internetines aplikacijas įvairioms veiklos sritims, kuriose vertinama objektų padėtis erdvėje, jų tarpusavio ryšiai ar sklaidos dėsningumai. 

Sprendžiant erdvinius uždavinius, galime sukurti bei jūsų poreikiams pritaikyti GIS sprendimus, leidžiančius:

– optimaliai išdėstyti objektus erdvėje;

– nustatyti neefektyvių objektų buvimo vietas;

– skaičiuoti trumpiausią atstumą tarp objektų;

– kaupti objektus ir informaciją apie juos;

– vaizduoti objektus pagal skirtingus kriterijus;

– atlikti kitas naudotojo apibrėžtas operacijas.

Siekiant užtikrinti maksimalų sprendimų efektyvumą, GIS sprendimai gali būti diegiami naudojant interneto technologijas.

Naudojant tik interneto naršyklę naudotojas be specializuotos GIS įrangos savo darbo vietoje gauna reikalingą funkcionalumą, susijusį su trumpiausio maršruto paieška ar kita erdvine analize geografinių duomenų bazėje.

Kodėl tai patogu?

– nereikia papildomų resursų skaičiavimams atlikti,

– išvengiama programinės įrangos diegimo naudotojų darbo vietose,

– nepatiriamos duomenų saugojimo ir sistemos palaikymo bei administravimo išlaidos.

Susisiekite dėl sprendimo pritaikymo Jums:

(8 5) 273 1058

infogis-centras.lt

T a i k y m o   p a v y z d ž i a i

Skrydžių erdvės informacija bepiločių orlaivių naudotojams

Interaktyvus žaidimas Pažink Lietuvą

Interaktyvus žaidimas Lietuva prieš 100 metų

Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų klaidų ir netikslumų registravimas

Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt ir Žemės informacinėje sistemoje www.zis.lt buvo paskelbta atnaujinta informacija apie apleistus žemės ūkio naudmenų plotus. Taip pat buvo informuota, jog priimami pranešimai iš gyventojų, apie nustatytus apleistų žemės ūkio naudmenų plotų netikslumus ar pasikeitimus. Norint klaidų registravimą realizuoti kuo efektyviau Lietuvos erdvinės informacijos portale buvo sukurta speciali apleistų žemių aplikacija www.geoportal.lt/az , kurioje galima užregistruoti klaidą apie apleistų žemių ūkio naudmenų plotų netikslumus ir pasikeitimus.