VĮ „GIS-Centras“ veiklos:

  • 1993 m. sukūrė pirmąją Lietuvoje georeferencinę duomenų bazę GDB200 visai Lietuvos teritorijai
  • 1996 m. vykdė Lietuvos teritorijos reljefo skaitmeninimo darbus masteliu 1:10000
  • 1998-2002 m. kūrė ir atnaujino kosminio vaizdo žemėlapio skaitmeninę duomenų bazę masteliu 1:50000
  • Nuo 2000 m. nuolat dalyvauja teikiant Lietuvos Respublikos duomenis, kuriant Europos vektorines duomenų bazes (www.eurogeographics.org)
  • 2003-2004 m. bendradarbiavo sudarant pasėlių laukų duomenų bazę, žemės sklypų tapatybės nustatymo ir registravimo sistemai
  • 2004 m. įmonė paskirta Lietuvos georeferencinio pagrindo kadastro tvarkytoju įpareigojant vykdyti nuolatinį duomenų tvarkymą ir atnaujinimą
  • 2005 m. sukūrė ir įdiegė Nemuno žemupio užliejamų teritorijų prognozės ir analizės sistemą
  • 2008 m. įgyvendini Lietuvos ir ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros išvystymo projektą (LGII)
  • 2010 m. sukūrė ir įdiegė laisvos valstybinės žemės kadastro duomenų tvarkymo aplikaciją internete
  • 2010 m. sukūrė geografinius duomenis ir statistinius žemėlapius valstybiniam 2011 m. gyventojų surašymui