Lietuvos Respublikos teritorijos geografinių vietovardžių erdvinio duomenų rinkinio elektroninės paslaugos atnaujinimas (toliau-EDRP)

Metai: nuo 2015 m.

EDRP projektas apima:

1. Vietovardžių EDRP struktūros atnaujinimą ir rinkinio papildymą naujais vietovardžių duomenimis;

2. Funkcionalumo, skirto skaitmeninės (su koordinačių sistema susietos) kartografinės medžiagos, kurios pagrindu įvedami vietovardžiai, sukūrimą;

3. Funkcionalumo, skirto skaitmeninės kartografinės medžiagos pateikimui į Geodezinės ir kartografinės medžiagos fondą, sukūrimą.

Vietovardžių EDRP sudarymo ir publikavimo bei administravimo komponentė yra pasiekiama Lietuvos erdvinės informacijos portalo žemėlapių naršyklėje adresu http://www.geoportal.lt/map (toliau – LEI portalas).

Projekto tikslai:

Išplėsti LEI portale Vietovardžių EDRP struktūrą ir turinį, siekiant išsaugoti Lietuvos gyvenamųjų vietovių vardus (istorinius vietovardžius). Padaryti naudotojui patogesnę vietovardžių geografinių duomenų įvedimo sąsają, kuri būtų efektyvi tais atvejais, kai įvedama daug duomenų, jų ieškant istoriniuose kartografiniuose šaltiniuose.

Projekto uždaviniai:

Atnaujinti ir papildyti istorinių vietovardžių EDRP struktūrą ir turinį bei sukaupti pradinį rinkinį istorinių ir kitų, oficialiuose šaltiniuose nekaupiamų, vietovardžių duomenų. Vietovardžių EDRP įvedimo sąsają pritaikyti vietovardžiams patogiai ir įvesti iš LEI portale publikuojamų ar naudotojo turimų rastrinių žemėlapių, ar kitų skaitmeninių informacijos šaltinių. Publikuoti atnaujintą Vietovardžių EDRP LEI portale. Dokumentuoti Vietovardžių EDRP sudarymo paslaugas.

Projekto rezultatai:

1. Atnaujinta ir papildyta Vietovardžių EDRP.

2. Vietovardžiams įvesti pritaikyta Vietovardžių EDRP įvedimo sąsaja.

3. Sukurtas funkcionalumas, skirtas skaitmeninės ir su koordinačių sistema susietos kartografinės medžiagos, kurios pagrindu įvedami vietovardžiai, įkėlimui.

Reikalavimai rezultatams:

1. Vietovardžių EDRP DB struktūra papildyta istorinio vietovardžio duomenų šaltinio ir laiko atributais;

2. Vietovardžių EDRP turi būti papildyta randant ir įvedant 1940-1990 m. panaikintų gyvenviečių vietas ir pavadinimus, nuorodas į kuriuos galima rasti oficialiuose dokumentuose (įvedama ne mažiau kaip 300 vietovardžių)

3. Vietovardžių EDRP turi būti papildyta Lietuvos etnografinių regionų ir pagrindinių istorinių regionų, pateiktų Lietuvos nacionaliniame atlase ribomis ir pavadinimais (įvedama ne mažiau kaip 100 vietovardžių)

4. Vietovardžių EDRP turi būti papildyta Lietuvos nacionaliniame atlase pateiktų pagrindinių reljefo objektų ribomis ir pavadinimais (įvedama ne mažiau kaip 40 vietovardžių)

5. Turi būti sukurtas funkcionalumas, suteikiantis naudotojui galimybę pasinaudojant kartografiniais šaltiniais, susietais su koordinačių sistema, kaip pagrindu skaitmeninant vietovardžių informaciją, įvesti:

  • Vietovardžių EDRP aplinkoje turi būti galimybė įkelti LEI portale publikuojamą geodezinę, kartografinę ir žemės tvarkymo grafinę medžiagą
  • Vietovardžių EDRP aplinkoje turi būti galima įkelti naudotojo LEI portale su geografinėmis koordinatėmis susietą skaitmeninį kartografinį šaltinį
  • Įvedant vietovardžių duomenis vieną kartą įvestas šaltinio duomenų atributas turi būti kartojamas automatiškai, kol duomenys įvedami iš to paties šaltinio.

6. Turi būti sukurtas funkcionalumas, leidžiantis naudotojui pateikti savo turimą skaitmeninį kartografinį šaltinį Geodezinės ir kartografinės medžiagos fondo duomenų rinkinio papildymui:

  • Naudotojas turi galėti pateikti Geodezinės ir kartografinės medžiagos fondui savo LEI portale su geografinėmis koordinatėmis susietą žemėlapį
  • Teikiant žemėlapį Geodezinės ir kartografinės medžiagos fondui naudotojas turi turėti galimybes kartu pateikti žemėlapio aprašymą, metus, nurodyti šaltinį
  • Geodezinės ir kartografinės medžiagos fondo administratoriui patvirtinus naudotojo pateikto žemėlapio tinkamumą jis automatiškai pradedamas publikuoti Geodezinės ir kartografinės medžiagos fonde bei gali būti panaudojamas istorinių vietovardžių informacijai įvesti

7. Vietovardžių EDRP įvedimo sąsają pritaikyti istoriniams vietovardžiams patogiai rasti ir įvesti iš LEI portale publikuojamų ar naudotojo turimų rastrinių žemėlapių ar kitų rastrinių informacijos šaltinių.