EuroBoundaryMap

Metai : nuo 2006 iki 2016 m.

EuroBoundaryMap (Europos administracinių ribų žemėlapio duomenų bazė).

EuroBoundaryMap (toliau – EBM) projektas, kitaip vadinamas “Visos Europos administracinių ribų vidutinio mastelio duomenų bazės išvystymas ” pradėtas 2006 metais ir pirmoji jo fazė pabaigta 2007 metais. 2012 metais duomenų bazė atnaujinta ir suformuota 7.0 versija .

EuroBoundaryMap projektas siekia sukurti detalų Europos administracinių ribų bei administracinių vienetų duomenų bazę masteliu 1:100 000.

Tai sudarys sąlygas ir Lietuvos Respublikai prisijungti tiek prie kaimyninių valstybių, tiek prie visos Europos GIS sistemos. EBM yra vientisa ir harmoninga struktūrizuota skaitmeninė duomenų bazė aprėpianti 36 Europos valstybes.

Projekto pagalba siekiama patenkinti nuolatos augančios rinkos poreikius Europos Erdvinių Duomenų Infrastruktūros (angl. – European Spatial Data Infrastructure – ESDIN) vientisumui ir harmoningumui. Šiuos aspektus bandoma pasiekti naudojant bendrą specifikaciją, bendrą duomenų modelį, georeferencinę sistemą, patrauklią licencijavimo ir kainų politiką.

Projekto užsakovas Eurostat (Europos statistikos departamentas), projekto koordinatorius BKG (Vokietijos Federalinė geodezijos ir kartografijos agentūra). Lietuvos Respublikos EBM duomenis ruošia VĮ „GIS-Centras“ pagal Lietuvos Nacionalinės žemės tarnybos atviro konkurso techninius reikalavimus.