EuroGlobalMap

Metai: nuo 2000 m. iki 2014 m.

EuroGlobalMap (Europos pasaulinio žemėlapio aprėptyje referencinė duomenų bazė).

Europos valstybės, tarp jų ir Lietuva kuria geoduomenis, kurie atitinka tos valstybės poreikius, todėl palyginus atskirų valstybių duomenis pamatysime jog jie nėra tarpusavyje vientisi. Šis projektas yra ne tik visos Europos duomenų surinkimo bei apjungimo veikla, bet ir pirmasis žingsnis pritaikant bendrą standartą atskirų valstybių nacionalinių geografinių duomenų parengimui masteliu 1:1 000 000. Projektas buvo vykdomas nuo 2000 metų, 2012 metais pateiktas jau penktasis EGM duomenų atnaujinimas Lietuvos Respublikos teritorijai .

EuroGlobalMap duomenų bazę sudarantys objektai: administracinės ribos, hidrografija, transporto tinklas, gyvenvietės.

Projekto užsakovas Eurostat (Europos statistikos departamentas), projekto koordinatorius IGNF (Prancūzijos nacionalinis geografijos institutas). Lietuvos Respublikos EuroGlobalMap duomenis ruošia VĮ „GIS-Centras“ pagal Lietuvos Nacionalinės žemės tarnybos atviro konkurso techninius reikalavimus. EGM nebėra poreikio dalyvauti nuo 2014m., nes duomenis automatiškai iš ERM generalizacijos būdu rengia IGNF Prancūzija