EuroMapFinder

EuroMapFinder (toliau – EMF) yra metaduomenų portalo, pateikiančio informaciją apie Europos nacionalinių kartografijos ir kadastro agentūrų turimus produktus bei atliekamas paslaugas, išvystymo projektas. Metaduomenų portalo vizija pradėta įgyvendinti dar 1996 metais MEGRIN (šiuo metu EuroGeographics) organizacijos iniciatyva. Tačiau tik 2003 buvo galutinai apspręsta sistemos architektūra leidžianti maksimaliai efektyviai pateikti kokybišką geografinę informaciją bei jos prieinamumą tarptautiniu lygiu. EMF projektą sudaro dvi esminės koncepcijos. Pirmąją koncepcijos dalį bei vidinę projekto struktūrą sudaro EuroSpec specifikacija, kuria remiantis nacionalinių kartografavimo ir kadastro agentūrų duomenys pateikiami vieningoje formoje taip užtikrinant metaduomenų harmoningumą EuroGeographics asociacijos inicijuojamuose bei jau vykdomuose projektuose. Antrąją šio projekto koncepciją bei išorinį pagrindą pagal kurį sukuriama vieninga schema reikalinga aprašant geografinę informaciją bei susijusias el.paslaugas visoms Europos Sąjungos šalims sudaro Europos Komisijos patvirtintos INSPIRE (INfrastructure for SPational Informatikon in Europe), CEN (European Comittee for Standartization) bei ISO (International Standartization Organization) direktyvos bei nuostatos. Tokiu būdu sukuriamas bei palaikomas ryšys tarp EuroSpec specifikacijos ir INSPIRE direktyvų, siekiant įgyvvendinti metaduomenų techninės ir komercinės veiklos interoperabilumą, plėtojant geresnį duomenų valdymą, patikimą vystymą.

Projekto rezultatai:

pagal vieningą metaduomenų struktūrą apašyti geografiniai duomenys;

supaprastintas metaduomenų valdymas ir priežiūra;

sukurta paprastai valdoma naudotojo sąsaja.

Projekto nauda:

Socialinė projekto nauda pasiekiama pateikiant metaduomenis, kaip geografinių duomenų aprašus plačiai visuomenei. Duomenų viešumas bei nesudėtingas pasiekiamumas sudaro sąlygas taupyti laiką ieškant tinkamų geografinių duomenų, skatina naujų inovatyvių idėjų atsiradimą.

Projekto tęstinumas:

Projekto antrojo etapo įgyvendinimas, dar nereiškia projekto užbaigimą. Sekančių metų Eurogeographic asociacijos planuojami projekto siekiai susideda iš:

šalių narių įsipareigojimai reguliariai atnaujinti metaduomenų informaciją bei tapti metaduomenų mazgu;

bendradarbiavimas plėtojant EMF (techniniai ekspertai);

EMF projekto naudojimo grįžtamasis ryšys – naudos, reikalavimų, rekomendacijų, kliūčių ir t.t. identifikavimas ir sprendimas nacionaliniu lygiu.