EuroRegionalMap

Metai : nuo 2006 m.

EuroRegionalMap (Europos regioninio žemėlapio georeferencinė duomenų bazė).

EuroRegionalMap (toliau – ERM) projektas, kitaip vadinamas Europos regioninio žemėlapio georeferencinė duomenų bazė pradėtas 2006 metais ir pirmoji jo fazė pabaigta 2007 metais. 2012 metais duomenų bazė atnaujinta ir formuojama versija 6.0.

EuroRegionalMap projektas siekia sukurti vientisą, pagal vieningą specifikaciją, harmonizuotą Europos vidutinio mastelio georeferencinę duomenų bazę masteliu 1:250 000. Tai sudarys sąlygas ir Lietuvos Respublikai prisijungti tiek prie kaimyninių valstybių, tiek prie visos Europos GIS sistemos. ERM yra harmoninga ir vientisa skaitmeninė duomenų bazė, aprėpianti 33 Europos valstybes.

Projekto pagalba siekiama patenkinti nuolatos augančios rinkos poreikius Europos Erdvinių Duomenų Infrastruktūros (angl. – European Spatial Data Infrastructure – ESDIN) vientisumui ir harmoningumui. Šiuos aspektus bandoma pasiekti naudojant bendrą specifikaciją, bendrą duomenų modelį, georeferencinę sistemą, patrauklią licencijavimo ir kainų politiką.

ERM duomenų bazę sudarantys objektai: administracinės ribos, hidrografija, transporto tinklas, gyvenvietės, socialinės temos objektai (mokymo įstaigos, gydymo įstaigos ir kt. ), įvairūs objektai (paminklai, produktotiekiai kt.), žemės ūkio veiklos teritorijos, miškai, fizinių geografinių objektų pavadinimai vizualizacijos tikslams (aukštumos, žemumos, kalnynai, kt.)

Projekto užsakovas Eurostat (Europos statistikos departamentas), projekto koordinatorius IGNB (Belgijos nacionalinis geografijos institutas). Lietuvos Respublikos ERM duomenis ruošia VĮ „GIS-Centras“ pagal Lietuvos Nacionalinės žemės tarnybos atviro konkurso techninius reikalavimus.