TOP50LKS-SR

Projekto pavadinimas: Erdvinių duomenų rinkinių ir skaitmeninių žemėlapių atnaujinimas, kuris apima Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 topografinio žemėlapio LKS-94 koordinačių sistemoje sukūrimą.

Metai: 2015 – 2016 m.

TOP50LKS-SR

Lietuvos Respublikos teritorijos M1:50 000 skaitmeninis rastrinis topografinis žemėlapis, susietas su LKS-94 koordinačių sistema, apimantis visą Lietuvos teritoriją. TOP50LKS-SR sudaro 131 lapas pagal valstybinę M 1:50000 teritorijos lapų skaidymo sistemą ir numeraciją LKS-94, skiriamoji geba – 300 dpi. Lapo plotas vietovėje 25 km x 25 km. Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10 000 skaitmeninis topografinis žemėlapis TOP50LKS-SR yra pasiekiamas Lietuvos erdvinės informacijos portale www.geoportal.lt.

Projekto tikslas:

Erdvinių duomenų rinkinių ir skaitmeninių žemėlapių atnaujinimas, apimantis Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 topografinio žemėlapio LKS-94 koordinačių sistemoje sukūrimą, kurį sudaro:

1. Lietuvos Respublikos teritorijos skaitmeninio vektorinio M 1:50 000 topografinio žemėlapio LKS-94 koordinačių sistemoje (toliau – TOP50LKS) sukūrimas:

  • TOP50LKS žemėlapio koncepcijos paruošimas;
  • erdvinių duomenų sukūrimas;
  • TOP50LKS žemėlapio kartografinių duomenų paruošimo technologijos sukūrimas;
  • TOP50LKS žemėlapio kartografinio vaizdavimo technologijos sukūrimas.

2. Lietuvos Respublikos teritorijos skaitmeninio rastrinio M 1:50 000 topografinio žemėlapio LKS-94 koordinačių sistemoje (toliau – TOP50LKS-SR) sukūrimas.

3. TOP50LKS ir TOP50LKS-SR žemėlapių sukūrimo tvarkos aprašo paruošimas.

Projektui įgyvendinti naudojami erdvinių duomenų šaltiniai:

1. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio GDR10LT erdviniai duomenys ESRI File Geodatabase formatu LKS-94 koordinačių sistemoje

2. 2013 m. Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 georeferencinių erdvinių duomenų rinkinio GDR50LT erdviniai duomenys ESRI File Geodatabase formatu

3. LKS-94 koordinačių sistemoje

4. 2014 m. GDR50LT erdviniai duomenys ESRI File Geodatabase formatu LKS-94 koordinačių sistemoje

5. Kiti su užsakovu suderinti erdviniai duomenų šaltiniai.