VĮ „GIS-Centras“ pradeda vykdyti projektą INSPIRE-2 Kuriame Lietuvos ateitį

VĮ „GIS-Centras“ pradeda vykdyti projektą „Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros plėtra įgyvendinant INSPIRE direktyvos nuostatas dėl erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sąveikumo (INSPIRE-2)“.

Projekto tikslas – įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB (toliau – INSPIRE direktyva) nuostatas, kaip nurodyta valstybėms narėms privalomame direktyvos įgyvendinimo plane 2015–2021 m. laikotarpiu, bei padidinti valstybėje sukauptos erdvinės informacijos vertę.

Projekto vykdytojas VĮ „GIS-Centras“ yra LEI portalo tvarkytoja, atsakinga už visų LEI portalo el. paslaugų – erdvinių duomenų paslaugų ir interaktyvių el. paslaugų teikimą.
LEI portalo valdytoja yra Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija.