Informacinis renginys apie erdvinės inforamcijos infrastruktūrą Lietuvoje ir ekspertų diskusija apie erdvinius duomenis

2021 m. spalio 22 d. VĮ „GIS-Centras“ ir Vilniaus universitetas organizuoja Lietuvos erdvinės informacijos portalo viešą informacinį renginį „Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūra: sistema, paskirtis, nauda“ bei ekspertų diskusiją „Erdvinių duomenų dalijimasis Lietuvoje“. Renginių įrašai pasiekiami geoportal.lt Youtube paskyroje.

LIETUVOS ERDVINĖS INFORMACIJOS INFRASTRUKTŪRA: SISTEMA, PASKIRTIS, NAUDA

Viešas informacinis renginys Microsoft Teams, įrašas prieinamas geoportal.lt Youtube paskyroje: https://youtu.be/_367QKBOLOU

Programa

9:00–11:00

 • Įžanginis žodis. Simonas Valotka. Žemės ūkio ministerija.
 • Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūra. Giedrė Beconytė. VĮ „GIS-Centras“.
 • Geoportal.lt sistema ir erdvinių duomenų paslaugos. Živilė Jakubkaitė. VĮ „GIS-Centras“.
 • Georeferencinio pagrindo kadastras. Inga Perevičiūtė-Antulienė. Žemės ūkio ministerija / R. Narunec. Vilniaus rajono savivaldybės administracija.

Duomenų teikėjų pristatymai – duomenys ir paslaugos geoportal.lt

 • Valstybiniai erdvinių duomenų rinkiniai. Jurgita Špūraitė. Nacionalinė žemės tarnyba.
 • TIEDR ir geoportal.lt. Greta Miglinaitė. VĮ „GIS-Centras“.
 • Statistika LEI portale. Ką turime. Ką galime. Jana Vanagė ir Kostas Gružas. Lietuvos statistikos departamentas.
 • Gyventojų sveikata ir sauga. Irena Taraškevičienė. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras.

11:00–12:35

 • INSPIRE – duomenų paslaugos sprendimams priimti. Juliana Karčiauskienė. VĮ „GIS-Centras“.
 • Geoportal.lt interaktyvios paslaugos. Ugnė Andriulaitytė. VĮ „GIS-Centras“.
 • Lietuvos erdvinės informacijos portalo nauda žemės tvarkyme ir administravime. Loreta Dauskartė ir Giedrė Leimontaitė-Mačiulienė. Nacionalinė žemės tarnyba.

Naudotojų pristatymai – geoportal.lt paslaugų naudojimas

 • Lietuvos erdvinės informacijos portalo paslaugos gynybai. Vilmantas Januškevičius. Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centras.
 • Lietuvos erdvinės informacijos portalo paslaugos verslui. Ilma Rimkevičienė. VŠĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.
 • Baigiamasis žodis. VĮ „GIS-Centras“ geoportal.lt komanda.

ERDVINIŲ DUOMENŲ DALIJIMASIS LIETUVOJE

Moderuojama ekspertų diskusija Youtube. Įrašas pasiekiamas geoportal.lt Youtube paskyroje: https://youtu.be/F_-jitFBHz8?t=681

14:00–15:30

Skirtingų sričių erdvinių duomenų ir jų valdymo technologijų ekspertai aptars organizacijų sėkmes ir problemas atveriant erdvinių duomenų išteklius, jais dalijantis ir naudojant.

Dalyvauja:

 • Palmira Petniūnienė. Žemės ūkio ministerija
 • Jurgita Špūraitė, Geodezijos ir žemės naudojimo kontrolės departamento direktorė. Nacionalinė žemės tarnyba
 • Gita Literskė. Vyriausioji patarėja inovacijoms. Lietuvos statistikos departamentas
 • Dr. Andrius Balčiūnas, Vilniaus universitetas, Lietuvos kartografų draugija
 • Dr. Albertas Šermokas. Generalinis direktorius. Asseco Lietuva
 • Tomas Straupis. „Atviras kodas Lietuvai“
  Moderuoja Audrius Gelžinis, Nacionalinė žemės tarnyba