Skelbiame atranką į duomenų inžinieriaus pareigas

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ skelbia atranką Georeferencinio pagrindo kadastro skyriaus duomenų inžinieriaus pozicijai užimti.

Darbo vieta: Vilnius

Darbo pobūdis:

Georeferencinio pagrindo kadastras (GRPK) – valstybės kadastras, kuriame registruojami stabilūs žemės paviršiaus gamtiniai ir antropogeniniai objektai ir kuris užtikrina visų valstybės registrų ir kadastrų, valstybės IS erdvinių duomenų, atitinkančių 1:5 000 ir smulkesnio mastelio erdvinių duomenų rinkiniams keliamus tikslumo reikalavimus, sąveikumą.

Dirbdami su GRPK, Jūs:

 • Registruosite valstybės kadastro objektus;
 • Tvarkysite kadastro objektų tekstinius ir grafinius duomenis;
 • Valdysite erdvinius duomenis, atliksite erdvinių duomenų analizės uždavinius;
 • Naudosite technologinius sprendimus, užtikrinančius GRPK duomenų tvarkymą ir duomenų kokybės palaikymą bei gerinimą;
 • Atliksite įregistruotų, išregistruotų ir patikslintų GRPK objektų, kuriamų, atnaujinamų ir tvarkomų erdvinių duomenų ir jų rinkinių kokybės priežiūrą;
 • Dešifruosite vietovės objektus ir jų pokyčius ortofotografiniuose žemėlapiuose ir palydoviniuose vaizduose, skaitmeniniame reljefo modelyje.

 Reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį fizinių arba technologijų, arba inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės, arba socialinių mokslų studijų krypties grupės visuomeninės geografijos studijų krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip dvejų metų darbo patirtį geografinių informacinių sistemų (toliau – GIS), erdvinių duomenų ir jų rinkinių kūrimo, atnaujinimo, tvarkymo, arba kartografinių produktų sudarymo ir teikimo srityje.  Arba turėti ne mažesnę kaip ketverių metų darbo patirtį GIS, erdvinių duomenų ir jų rinkinių kūrimo, atnaujinimo, tvarkymo srityje (neturint aukštojo išsilavinimo);
 • Išmanyti erdvinių duomenų analizės, apdorojimo ir grafinio pateikimo principus, mokėti taikyti GIS programinės įrangos priemones šiems uždaviniams atlikti;
 • Mokėti sisteminti ir metodiškai tvarkyti erdvinių duomenų visumą, atlikti erdvinių duomenų rinkinių tvarkymo darbus;
 • Analizuoti, vertinti ir teikti tobulinimo siūlymus erdvinių duomenų rinkinių specifikacijoms;
 • Žinoti skaitmeninio reljefo modelio kūrimo, ortofotografinio žemėlapio sudarymo darbus; gebėti rašyti SQL užklausas darbui su reliacinėmis duomenų bazių valdymo sistemomis;
 • Išmanyti darbą daugiavartotojiškoje erdvinių duomenų bazėje, mokėti dirbti su duomenų bazių versijomis, žinoti ir lanksčiai taikyti didelių duomenų atvaizdavimo optimizavimo GIS aplinkoje mechanizmą;
 • Būti susipažinusiam su normatyviniais dokumentais, reglamentuojančiais kartografinę veiklą, autorių turtines teises, GRPK ir valstybinių erdvinių duomenų rinkinius, erdvinių duomenų rinkinių tvarkymą ir teikimą, duomenų atvėrimą ir pakartotinį teikimą naudotojams;
 • Žinoti ir išmanyti GRPK nuostatuose nurodytus GRPK duomenims ir informacijai tvarkyti naudojamus susijusių registrų duomenis;
 • Mokėti anglų kalbą.

Privalumai:

 • Patirtis GIS duomenų bazių kūrimo ir jų administravimo srityje; darbo su daugiavartotojiška GIS duomenų baze išmanymas ir patirtis, SDE duomenų bazių technologijos žinios;
 • Python programavimo kalbos erdvinių duomenų apdorojimo uždavinių automatizavimui naudojimas;
 • Domėjimasis bazinio kartografavimo naujienomis Europoje ir pasaulyje bei tendencijomis dėl atviro kodo GIS PĮ taikymo viešajame sektoriuje Lietuvoje;
 • Domėjimasis duomenų atvėrimu ir pritaikymu mašininiam skaitymui, dirbtinio intelekto technologijų taikymu objektų pokyčiams vietovėje aptikti naudojantis rastriniais vaizdais;
 • Gebėjimas našiai ir organizuotai dirbti komandoje prie bendros erdvinių duomenų bazės ir komandos bendro darbo rezultato;
 • Pareigingumas ir atsakingumas, kritinis mąstymas ir objektyvumas, atvirumas naujovėms ir kūrybiškumas, konstruktyvumas.

Mes siūlome:

 • Iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • Darbą su GRPK – nuolat atnaujinamo, visą Lietuvos teritoriją dengiančio atviro georeferencinio pagrindo duomenų rinkinio daugiavartotojiškoje duomenų bazėje;
 • Galimybę tobulinti ir optimizuoti, toliau vystyti GRPK – kaip vieną iš šimto šalyje esančių valstybės kadastrų, kaip vieną iš keturių šalyje esančių valstybės informacinių išteklių, sudarančių Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūrą;
 • Galimybę įgyti įvairiapusę patirtį vykdant valstybės pavestas funkcijas;
 • Nuo 1000 EUR atlyginimą (neatskaičius mokesčių). Darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties.

Informacija kandidatams: Informuosime tik atrinkus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.

Kandidatų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis) ir praktinė užduotis.

Gyvenimo aprašymą ir kitus atitikimą skelbime nurodytiems reikalavimams pagrindžiančius dokumentus prašome siųsti el. paštu [email protected] iki š. m. lapkričio 21 d.

Jei turite klausimų, prašome skambinti tel. (8 5) 272 4741

Informuojame, kad valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ reorganizuojama sujungimo būdu. Nuo 2022 m. sausio 3 d. VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras“ teises ir pareigas perims valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras.

Prašome susipažinti su įmonės reorganizavimo informacija: https://www.gis-centras.lt/index.php/apie-mus/administracine-informacija/reorganizavimas

Kandidatuodami bei teikdami savo gyvenimo aprašymą ir kitus atitikimą reikalavimams pagrindžiančius dokumentus, Jūs pateikiate valstybės įmonei Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centrui savo asmens duomenis. Informuojame, kad Jūsų pateikti dokumentai ir juose pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tinkamumo konkrečioms pareigoms įvertinimo tikslu laikantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Informaciją apie Jūsų pateiktų asmens duomenų tvarkymą rasite https://www.gis-centras.lt/index.php/asmens-duomenu-apsauga

Siųsdami savo CV ir kitus dokumentus kandidatai sutinka, jog jų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi tinkamumo konkrečioms pareigoms įvertinimo tikslu.

Prašome susipažinti su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis: https://www.gis-centras.lt/index.php/asmens-duomenu-apsauga