Dėmesio! Informacija apie Georeferencinio pagrindo kadastro reorganizavimą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr.  1321 (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/45601a90876b11ed8df094f359a60216), Georeferencinio pagrindo kadastras reorganizuojamas keičiant kadastro valdytoją ir tvarkytoją.

Georeferencinio pagrindo kadastro valdytojo funkcijas iš Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos perima Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija.

Georeferencinio pagrindo kadastro tvarkytojo funkcijas iš valstybės įmonės Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras“ perima valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras.

Georeferencinio pagrindo kadastro reorganizavimo pabaiga yra 2023 m. sausio 3 d., reorganizuoto Georeferencinio pagrindo kadastro veiklos pradžia – 2023 m. sausio 4 d.

Su Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr.  1321 „Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 215 „Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo“ pakeitimo“ galite susipažinti čia (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/45601a90876b11ed8df094f359a60216).

Visos kitos Georeferencinio pagrindo kadastro sąlygos išlieka nepakitusios.