Dėl pasikeitusių įmonės rekvizitų

Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 3D-708 „Dėl valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, valstybės įmonės Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras“ ir valstybės įmonės Valstybės žemės fondo reorganizavimo“ buvo reorganizuotos valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“, valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras ir valstybės įmonė Valstybės žemės fondas sujungimo būdu į naują juridinį asmenį – valstybės įmonę Žemės ūkio duomenų centrą, kuriam po įsteigimo 2023 m. sausio 3 d. perėjo visos reorganizuotų valstybės įmonių Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras“, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro ir Valstybės žemės fondo teisės bei pareigos.

Atsižvelgus į tai, nuo 2023 m. sausio 3 d. valstybės įmonės Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras“ rekvizitai pasikeitė į:

  • Pavadinimas – valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras (duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre)
  • Juridinio asmens kodas – 306205513
  • PVM mokėtojo kodas – LT100015583514
  • Buveinės adresas – Vinco Kudirkos g. 18-1, 03105 Vilnius
  • Tel. (8 5) 266 0620
  • El. p. [email protected]; tinklapis www.zudc.lt.

Daugiau informacijos yra čia: http://zudc.lt


Informuojame, kad ir toliau galite skambinti tel. (8 5) 272 4741 arba kreiptis žemiau nurodytu el. pašto adresu dėl:

Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos (TIIIS) klausimais[email protected]
Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo (LitPOS) klausimais[email protected]
Georeferencinio pagrindo kadastro klausimais[email protected]
Lietuvos erdvinės informacijos portalo geoportal.lt klausimais[email protected]
Valstybės sienos kartografavimo klausimais[email protected]
Kitais kartografavimo ir su erdvinių duomenų tvarkymu susijusiais klausimais[email protected]