Informacija apie funkcijų perdavimą VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrai

Nuo 2024 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje numatytas funkcijas  vykdys Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 723 „Dėl Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo įgyvendinimo“ įgaliota viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra (toliau – SSVA).

SSVA nuo 2024 m. sausio 1 d. perduodamos funkcijos apima Georeferencinio pagrindo kadastro (GRPK), Lietuvos erdvinės informacijos portalo (geoportal.lt), Lietuvos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo (LitPOS) ir Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos (TIIIS) priežiūrą ir vystymą.

Taip pat nuo ateinančių metų SSVA vykdys Lietuvos Respublikos valstybės sienos geodezijos ir kartografijos darbus bei valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir vietovardžių erdvinių duomenų rinkinio sudarymo ir atnaujinimo darbus.