Apie įmonę

SVARBU:

VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros Erdvinės informacijos departamentas atsakingas už Lietuvos erdvinės informacijos portalo (www.geoportal.lt), Georeferencinio pagrindo kadastro (GRPK), Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo (LitPOS) ir Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos (TIIIS) tvarkymą ir vystymą, valstybės sienos kartografavimą, valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių tvarkymą ir duomenų bei susijusių elektroninių paslaugų teikimą visuomenei.

Esame erdvinių duomenų platinimo ir aptarnavimo lyderiai Lietuvoje. Sėkmingai dirbame nuo 1992 metų: 1992 m. – 2022 m. kaip VĮ „GIS-Centras“, 2023 m. VĮ žemės ūkio duomenų centro Erdvinės informacijos departamentas, nuo 2024 m. VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros Erdvinės informacijos departamentas.

INSTITUCIJOMS, VERSLUI IR VISUOMENEI:

 • Kuriame skaitmeninius ir spausdintus žemėlapius

 • Teikiame oficialius valstybinius duomenų rinkinius

 • Teikiame įprastas ir specializuotas geografinės informacijos sistemų (GIS) paslaugas

 • Kuriame teminius duomenų rinkinius

 • Plėtojame specializuotų GIS informacinių sistemų kūrimą

STRATEGINĖS INICIATYVOS:

 • Sukurti Nacionalinį geografinės informacijos integracijos centrą

 • Teikti kokybiškus, patikimus ir aktualius oficialius geografinių duomenų rinkinius

 • Vystyti rinkos poreikius atitinkančius pridėtinės vertės geografinių duomenų produktus ir paslaugas

Žemėlapio fragmentas

vykdome šias valstybės deleguotas funkcijas:

 • Georeferencinio pagrindo kadastro tvarkymas ir tobulinimas;
 • Lietuvos erdvinės informacijos portalo tvarkymas ir plėtra;
 • Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo (toliau – LitPOS) administravimas ir paslaugų plėtra;
 • Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – TIIIS) plėtra ir palaikymas (nuostatai patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 3D-637 / D1-804 „Dėl Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“; eksploatacijos pradžia nuo 2021 m. liepos 1 d.);
 • Valstybės sienos kartografavimas (nuo 2021 m. liepos 1 d.).
geoportal.lt

Lietuvos erdvinės informacijos portalas – valstybės informacinė sistema, kurios paskirtis yra vienoje vietoje teikti valstybės kadastrų, registrų tvarkytojų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei kitų asmenų sukurtus ir (ar) tvarkomus erdvinių duomenų rinkinius. LEI portale galima rasti, peržiūrėti ar atsisiųsti erdvinius duomenis, naudotis įvairiomis elektroninėmis paslaugomis ir žemėlapiais.

Lietuvos erdvinės informacijos portalo valdytojas:

 • iki 2023-01-03 – Žemės ūkio ministerija,
 • nuo 2023-01-04 – Aplinkos ministerija.

Lietuvos erdvinės informacijos portalo tvarkytojas:

 • iki 2023-01-02 VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras”,
 • nuo 2023-01-03 iki 2023-12-31 VĮ Žemės ūkio duomenų centras,
 • nuo 2024-01-01 VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra.
GRPK

Georeferencinio pagrindo kadastras (toliau – GRPK) – valstybės kadastras, kuriame registruojami stabilūs žemės paviršiaus gamtiniai ir antropogeniniai objektai (kelių ašinės linijos, gatvių ašinės linijos, geležinkelių ašinės linijos, upių, upelių ašinės linijos, kanalų ir melioracijos griovių ašinės linijos, ežerų ir tvenkinių ribos, pastatų ribos, miškų naudmenų ribos, žemės ūkio naudmenų ribos, geodezinio pagrindo punktai, žemės paviršiaus (aukščio) taškai).

GRPK valdytojas:

 • iki 2017-12-31 Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos,
 • nuo 2018-01-01 iki 2023-01-03 – Žemės ūkio ministerija,
 • nuo 2023-01-04 – Aplinkos ministerija.

GRPK tvarkytojas:

 • iki 2023-01-02 VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras”,
 • nuo 2023-01-03 iki 2023-12-31 VĮ Žemės ūkio duomenų centras,
 • nuo 2024-01-01 VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra.
LitPOS

Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklas (LitPOS) – valstybės geodezinių tinklų informacinė sistema pagrindiniams geodeziniams duomenims realiuoju laiku teikti.

LitPOS valdytojas: Nacionalinė žemės tarnyba prie Aplinkos ministerijos.

LitPOS tvarkytojas:

 • nuo 2023-01-03 iki 2023-12-31 VĮ Žemės ūkio duomenų centras,
 • nuo 2024-01-01 VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūra.

įmonės veiklos

Informacija atnaujinta 2024-02-12