Apie įmonę

VĮ „GIS-Centras“ – valstybės įmonė, atsakinga už Lietuvos erdvinės informacijos portalo (www.geoportal.lt) ir valstybinio georeferencinio pagrindo kadastro tvarkymą ir vystymą, valstybinių georeferencinių erdvinių duomenų rinkinių tvarkymą ir duomenų teikimą visuomenei.

Esame erdvinių duomenų platinimo ir aptarnavimo lyderiai Lietuvoje, sėkmingai dirbame nuo 1992 metų.

INSTITUCIJOMS, VERSLUI IR VISUOMENEI:

  • Kuriame skaitmeninius ir spausdintus žemėlapius

  • Teikiame oficialius valstybinius duomenų rinkinius

  • Teikiame įprastas ir specializuotas geografinės informacijos sistemų (GIS) paslaugas

  • Kuriame teminius duomenų rinkinius

  • Plėtojame specializuotų GIS informacinių sistemų kūrimą

STRATEGINĖS ĮMONĖS INICIATYVVOS:

  • Sukurti Nacionalinį geografinės informacijos integracijos centrą

  • Teikti kokybiškus, patikimus ir aktualius oficialius geografinių duomenų rinkinius

  • Vystyti rinkos poreikius atitinkančius pridėtinės vertės geografinių duomenų produktus ir paslaugas

Žemėlapio fragmentas

VĮ „GIS-Centras“ yra iš valstybės turto įsteigta įmonė, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

geoportal.lt

Lietuvos erdvinės informacijos portalas – valstybės informacinė sistema, kurios paskirtis yra vienoje vietoje teikti valstybės kadastrų, registrų tvarkytojų, valstybės ir savivaldybių institucijų bei kitų asmenų sukurtus ir (ar) tvarkomus erdvinių duomenų rinkinius. LEI portale galima rasti, peržiūrėti ar atsisiųsti erdvinius duomenis, naudotis įvairiomis elektroninėmis paslaugomis ir žemėlapiais.

Lietuvos erdvinės informacijos portalo valdytoja – Žemės ūkio ministerija.

Lietuvos erdvinės informacijos portalo tvarkytojas – VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras”.

GRPK

Georeferencinio pagrindo kadastras (toliau – GRPK) – valstybės kadastras, kuriame registruojami stabilūs žemės paviršiaus gamtiniai ir antropogeniniai objektai (kelių ašinės linijos, gatvių ašinės linijos, geležinkelių ašinės linijos, upių, upelių ašinės linijos, kanalų ir melioracijos griovių ašinės linijos, ežerų ir tvenkinių ribos, pastatų ribos, miškų naudmenų ribos, žemės ūkio naudmenų ribos, geodezinio pagrindo punktai, žemės paviršiaus (aukščio) taškai).

GRPK valdytojas iki 2017-12-31 yra Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, nuo 2018-01-01 – Žemės ūkio ministerija.

GRPK tvarkytojas – VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras”.

LitPOS

Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklas (LitPOS) – valstybės geodezinių tinklų informacinė sistema pagrindiniams geodeziniams duomenims realiuoju laiku teikti.

įmonės veiklos

Informacija atnaujinta 2019-12-13