Informuojame Jus, kad valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (valstybės įmonė, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos įstatymus, kodas: 210086220, adresas: Vinco Kudirkos g. 18-1, Vilnius, Lietuva, įregistruota VĮ „Registrų centro“ Juridinių asmenų registre),  valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ (valstybės įmonė, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos įstatymus, kodas: 121351441, adresas: Sėlių g. 66, Vilnius, Lietuva) ir valstybės įmonė Valstybės žemės fondas (valstybės įmonė, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos įstatymus, kodas: 120093212, adresas: Konstitucijos pr. 23-401, Vilnius, Lietuva) reorganizuojamos sujungimo būdu, sujungiant jas į naujai sukurtą juridinį asmenį – valstybės įmonę Žemės ūkio duomenų centras, kuriai pereis visos reorganizuojamų valstybės įmonių teisės, pareigos ir turtas (Reorganizavimas). Informuojame, kad 2022 m. rugsėjo 16 d. buvo parengtos Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, valstybės įmonės Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras“ ir valstybės įmonės Valstybės žemės fondo reorganizavimo sąlygos (toliau – Reorganizavimo sąlygos). Planuojama, kad Reorganizavimas bus laikomas užbaigtu nuo valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centras įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos. Valstybės įmonė  Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“  ir valstybės įmonė Valstybės žemės fondas perleis teises ir pareigas valstybės įmonei Žemės ūkio duomenų centras po valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro, kaip po Reorganizavimo užbaigimo naujai sukurtos įmonės, įstatų įregistravimo Juridinių asmenų registre ir nuo turto ir įsipareigojimų pagal perdavimo ir priėmimo aktus pasirašymo dienos arba kitos dienos, nurodytos tokiame perdavimo ir priėmimo akte. Valstybės įmonė Žemės ūkio duomenų centras perims visą valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro, valstybės įmonės Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras“ ir valstybės įmonės Valstybės žemės fondo patikėjimo teise valdomą turtą ir įsipareigojimus pagal perdavimo ir priėmimo aktus. Su Reorganizavimo sąlygomis ir kitais su Reorganizavimu susijusiais dokumentais, nurodytais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.101 straipsnio 1 dalyje galima susipažinti kiekvieną darbo dieną pirmadieniais – ketvirtadieniais 8.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00–15.45 val. valstybės įmonės Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras“ buveinėje, adresu Sėlių g. 66, Vilnius, Lietuva, taip pat interneto svetainėje www.gis-centras.lt. Jeigu turėsite kokių nors su Reorganizavimu susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis į juristę Elidą Rapnikę (tel.: (8 5) 272 4741, el. paštas: [email protected]).
Reorganizavimo sąlygos 2022-09-16 (priedas Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro įstatų projektas)
Su 2019 m., 2020 m., 2021 m. finansinėmis ataskaitomis ir 2022 m. tarpinėmis finansinėmis ataskaitomis galite susipažinti čia: Finansinių ataskaitų rinkiniai
VĮ Registrų centras. Informacinis leidinys 2022 m. rugsėjo 27 d. Nr. 2022-270
Žemės ūkio ministro 2022-11-22 įsakymas dėl reorganizacijos
ŽŪM 2022-11-22 įsakymu patvirtintos Reorganizavimo sąlygos
ŽŪM 2022-11-22 įsakymu patvirtinti VĮ ŽŪDC įstatai

Informacija atnaujinta: 2022-11-30