PLANUOJAMI VYKDYTI VIEŠIEJI PIRKIMAI IR INFORMACIJA APIE VIEŠUOSIUS PIRKIMUS

Papildoma informacija

Taisyklių redakcija, kuri galiojo nuo 2015-02-26 iki 2017-06-30

Informacija atnaujinta 2020-06-04