Įdiegėme informacijos saugumo vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinio standarto ISO 27001 reikalavimus.

Atitiktį standarto reikalavimams patvirtina kokybės sertifikatas.

Informacija atnaujinta 2020-06-25