Mes siūlome įdomų, atsakingą darbą, patrauklias darbo sąlygas draugiškame kolektyve, savirealizacijos, karjeros ir tobulėjimo galimybes. Kontaktai pasiteiravimui: infogis-centras.lt, tel.: (8 5 ) 272 4741.

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ darbui Vilniuje šiuo metu ieško PASLAUGŲ (GIS) INŽINIERIAUS (-ĖS)

Reikalavimai

• Aukštasis išsilavinimas (ar jam prilyginamas laipsnis);

• Ne mažesnė kaip dvejų metų darbo patirtis dirbant su GIS sistemomis organizacijoje (pavyzdžiui, su GIS duomenų bazėmis, informacine sistema, kadastru ar portalu);

• Darbo su GIS darbastalio (desktop) programine įranga patirtis;

• Patirtis administruojant GIS serverius, publikuojant ir konfigūruojant erdvinių duomenų rinkinių el. paslaugas (servisus);

• Labai geri bendrieji IT naudojimo įgūdžiai, gebėjimas greitai ir savarankiškai įsisavinti naujas technologijas;

• Žinios apie ES INSPIRE direktyvą, jos įgyvendinimą ir reikalavimus;

• Anglų kalbos mokėjimas ne žemesniu kaip B2 lygiu;

• Gebėjimas valdyti sudėtingą informaciją: kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti, rengti išvadas ir pasiūlymus;

• Gebėjimas efektyviai dirbti komandoje, geri bendravimo įgūdžiai.

Privalumai

• Programavimo Python kalba žinios;

• Interneto aplikacijų veikimo technologinių principų išmanymas;

• Duomenų bazių administravimo žinios dirbant su Microsoft SQL Server ar PostgreSQL;

• Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros ir Lietuvos erdvinės informacijos portalo (toliau – LEI portalas) sandaros išmanymas.

Darbo pobūdis

• Kurti, atnaujinti, publikuoti LEI portale teikiamus erdvinių duomenų rinkinius ir el. paslaugas (servisus) naudojant GIS programinę įrangą (ArcGIS, ArcGIS Server, QGIS, Geoserver).

• Vykdyti LEI portalo el. paslaugų ir metaduomenų bei erdvinių duomenų rinkinių teikimo stebėseną, koordinuoti ir prižiūrėti techninius darbus, kad būtų užtikrintas tinkamas el. paslaugų veikimas ir joms naudojamų duomenų atnaujinimas;

• Užtikrinti efektyvų techninių problemų registravimą ir jų sprendimo priežiūrą;

• Organizuoti LEI portalo erdvinių duomenų paslaugų testavimą ir atlikti jo priežiūrą;

• Stebėti erdvinių duomenų produktų ir paslaugų naudojimą, kaupti ir analizuoti stebėsenos informaciją;

• Konsultuoti LEI portalo duomenų teikėjus ir paslaugų gavėjus techniniais klausimais, sisteminti ir apibendrinti jų pastabas, rengti el. paslaugų ir sistemų tobulinimo pasiūlymus;

• Rengti erdvinių duomenų, produktų ir paslaugų specifikacijas, projektų technines sąlygas, kūrimo procesų technologines instrukcijas, naudojimo taisykles, naudotojų vadovus, kitą techninę dokumentaciją;

• Pristatyti Lietuvos erdvinės informacijos portalo paslaugas renginiuose;

Mes siūlome

• Įdomų, atsakingą ir galimybes tobulėti teikiantį darbą dinamiškoje įmonėje;

• Patrauklias darbo sąlygas draugiškame kolektyve;

• Galimybę įgyti įvairiapusę patirtį vykdant valstybės pavestas funkcijas, dirbant komerciniuose projektuose.

• Darbo užmokestį nuo 1700-2000 Eur (neatskaičius mokesčių). Sutartas atlyginimas priklausys nuo kandidato turimos patirties.

Informacija kandidatams: Informuosime tik atrinkus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.

Kandidatų atrankos būdas – techninių gebėjimų testas (užduotis raštu), testas žodžiu (pokalbis).

Gyvenimo aprašymą (CV) ir kitus atitikimą skelbime nurodytiems reikalavimams pagrindžiančius dokumentus prašome siųsti el. paštu karjera@gis-centras.lt iki 2021 m. birželio 25 d.

 

Kandidatuodami ir teikdami savo gyvenimo aprašymą ir kitus atitikimą reikalavimams pagrindžiančius dokumentus, Jūs pateikiate valstybės įmonei Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centrui savo asmens duomenis. Informuojame, kad Jūsų pateikti dokumentai ir juose pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tinkamumo konkrečioms pareigoms įvertinimo tikslu laikantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Informaciją apie Jūsų pateiktų asmens duomenų tvarkymą rasite https://www.gis-centras.lt/index.php/asmens-duomenu-apsauga/.

Jei turite klausimų, prašome skambinti tel. (8 5) 272 4741 arba kreiptis el.p. info@gis-centras.lt

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ (toliau – Įmonė) skelbia atranką į Erdvinės informacijos produktų skyriaus (toliau – Skyrius) SISTEMŲ INŽINIERIAUS pareigas

Darbo vieta: Vilnius

Darbo aprašymas:

 • pagal kompetenciją administruoti Įmonės tvarkomų informacinių sistemų veikimui užtikrinti skirtą techninę ir sisteminę programinę įrangą;
 • pagal kompetenciją administruoti Įmonės darbuotojų kompiuterines darbo vietas ir periferinę įrangą;
 • pagal kompetenciją diegti programinę įrangą Įmonės kompiuterinėse darbo vietose ir tarnybinėse stotyse;
 • teikti konsultacijas Įmonės darbuotojams kompiuterių ir programinės įrangos naudojimo klausimais;
 • administruoti Įmonės informacinių sistemų naudotojų prieigos teises;
 • dalyvauti rengiant įmonės tvarkomų ar naujai kuriamų informacinių sistemų technines specifikacijas;
 • pagal kompetenciją dalyvauti rengiant techninę pirkimų dokumentaciją įmonei įsigyjant techninę ir programinę įrangą;
 • vykdyti kitus su Įmonės ir Skyriaus funkcijomis susijusius Skyriaus vadovo pavedimus, nurodymus ir užduotis tam, kad būtų pasiekti įmonės strateginiai tikslai ir tinkamai įvykdytos Įmonės ir Skyriaus priskirtos funkcijos.

Reikalavimai pareigybei:

 • turėti patirtį informacinių sistemų diegimo ir administravimo, kompiuterinių tinklų, tarnybinių stočių ir kompiuterių administravimo srityse;
 • būti susipažinusiam su operacinėmis sistemomis Windows 8, Windows 10, Ubuntu, CentOS ir kt.
 • būti susipažinusiam su informacinių technologijų kūrimo ir diegimo standartų reikalavimais;
 • būti susipažinusiam su duomenų bazių valdymo sistemomis;
 • gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, turėti gerus komandinio darbo ir bendravimo įgūdžius;
 • mokėti lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • būti susipažinusiam su Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais registrų, informacinių sistemų ir el. paslaugų kūrimą, saugą ir administravimą.

Privalumai:

 • iniciatyvumas, pareigingumas, imlumas naujovėms

Mes siūlome:

 • Iššūkius, tobulėjimą ir profesinį augimą;
 • Darbo užmokestį 1400 – 1900 Eur su mokesčiais. Tikslus darbo užmokesčio dydis priklausys nuo Jūsų turimos kompetencijos ir profesinės patirties.

Informacija kandidatams:

Informuosime tik atrinktus kandidatus. Konfidencialumą garantuojame.

Kandidatų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

Gyvenimo aprašymą ir kitus atitikimą skelbime nurodytiems reikalavimams pagrindžiančius dokumentus prašome siųsti el. paštu karjera@gis-centras.lt iki š.m. birželio 30  d.

Jei turite klausimų, prašome skambinti tel. (8 5) 272 4741

Kandidatuodami bei teikdami savo gyvenimo aprašymą ir kitus atitikimą reikalavimams pagrindžiančius dokumentus, Jūs pateikiate valstybės įmonei Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centrui savo asmens duomenis. Informuojame, kad Jūsų pateikti dokumentai ir juose pateikti asmens duomenys bus tvarkomi tinkamumo konkrečioms pareigoms įvertinimo tikslu laikantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų. Informaciją apie Jūsų pateiktų asmens duomenų tvarkymą rasite https://www.gis-centras.lt/index.php/asmens-duomenu-apsauga

Siųsdami savo CV ir kitus dokumentus kandidatai sutinka, jog jų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi tinkamumo konkrečioms pareigoms įvertinimo tikslu.

Prašome susipažinti su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis: https://www.gis-centras.lt/index.php/asmens-duomenu-apsauga

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ skelbia konkursą į Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (darbui pagal darbo sutartį)

Darbo vieta: Vilnius

Reikalavimai pareigybei ir darbo aprašymas pateikiamas skelbime apie konkursą (konkurso aprašyme) Valstybės tarnybos portale: https://portalas.vtd.lt/lt/bendruju-reikalu-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-322;715810.html

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Kontaktai pasiteiravimui: info@gis-centras.lt , (8 5) 272 4741

Dokumentus galite teikti per Valstybės tarnybos portalą iki 2021 m. liepos 1 d.

Siųsdami savo CV kandidatai sutinka, jog jų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi tinkamumo konkrečioms pareigoms įvertinimo tikslu. Prašome susipažinti su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis: https://www.gis-centras.lt/index.php/asmens-duomenu-apsauga

Informacija atnaujinta 2021-06-18