Kokybės politika

VĮ GIS-Centras veiklos kokybė

Mes, VĮ „GIS-Centras“ darbuotojai, reikliai vertiname savo darbo kokybę, kad ji atitiktų klientų turimus lūkesčius ir tenkintų jų poreikius.

Įmonėje įdiegėme kokybės vadybos sistemą, kuri atitinka tarptautinio standarto ISO 9001 reikalavimus. Atitiktį standarto reikalavimams patvirtina kokybės sertifikatas.

KOKYBĖS PRINCIPAI, KURIAIS VADOVAUJAMĖS

Orientacija į klientus

– Kuriant produktus ir teikiant paslaugas orientuojamės į naudotojų poreikius

– siekiant geriau pažinti naudotojus, aiškinamės naudotojų turimus lūkesčius, sistemingai tiriame jų poreikius

Vadovybės įsipareigojimai

– Įmonės veiklą organizuojame laikantis vientiso požiūrio į organizaciją

– Skatiname visų įmonės darbuotojų įsitraukimą į įmonės veiklos kokybės nuolatinį gerinimą

– Priimame sprendimus, pagrįsdami faktais ir jų analize

Kiekvienas darbuotojas yra atsakingas

– Kiekvienas esame atsakingas už savo vykdomą veiklą

– Kokybės problemas įmonėje aptariame atvirai ir sprendžiame kolektyviai

Veiklos organizavimas per procesus

– Veiklos organizavimas per procesus

– Siekiant mažinti neapibrėžtumo įtaką įmonės veiklai, įmonėje vykdomas rizikų ir galimybių valdymas

– Perimame gerąją praktiką iš organizacijų, bendradarbiaujančių su mūsų įmone

– Tikriname teikiamų paslaugų, kuriamų produktų kokybę visų veiklos etapų metu

Informacija atnaujinta 2023-08-10