Korupcijos prevencija

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ (toliau – įmonė) siekia, kad jos veikla būtų grindžiama etikos, skaidrumo bei viešųjų interesų viršenybės principais. Įmonė įgyvendina korupcijos prevencijos priemones Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir įmonės vidaus teisės aktuose nustatyta tvarka.
stt praneškite apie korupciją

Informacija atnaujinta 2021-03-19