Korupcijos prevencija

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ (toliau – įmonė) siekia, kad jos veikla būtų grindžiama etikos, skaidrumo bei viešųjų interesų viršenybės principais. Įmonė įgyvendina korupcijos prevencijos priemones Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir įmonės vidaus teisės aktuose nustatyta tvarka.
Korupcijos prevencijos priemonių vykdytojų kontaktai
VĮ „GIS-Centras“ korupcijos prevencijos politika
Korupcijos prevencija ir atsakingi vykdytojai
Korupcijos pasireiškimo tikimybės mažinimo VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centre „GIS-Centras“ priemonių įgyvendinimo planas 2020 m.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės mažinimo VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centre „GIS-Centras“ priemonių įgyvendinimo planas 2019 m.
KPT mažinimo priemonių plano įgyvendinimas 2019 m.
Interesų konfliktų valdymas
Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas
Informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas
2018-10-01 Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada
2019-09-20 Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada
2020-09-17 Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada
Lobistinės veiklos administravimo VĮ „GIS-Centras“ tvarkos aprašas
Informacijos apie asmenis surinkimas LR Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje nustatyta tvarka 
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas 
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymas
Išvadas dėl veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, Žemės ūkio ministerijos ir ministerijos veiklos srities įstaigose nustatymo galite rasti https://zum.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija-1/korupcijos-pasireiskimo-tikimybe-ir-korupcijos-rizikos-analize
Korupcijos prevencijos politika ŽŪM
stt praneškite apie korupciją

Informacija atnaujinta 2021-05-17