Korupcijos prevencija

SVARBU: puslapyje žemiau nurodytas turinys aktualus iki įmonės reorganizacijos 2023-01-03 (daugiau informacijos >>)

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ (toliau – įmonė) siekia, kad jos veikla ir elgsena atitiktų teisės aktų reikalavimus, aukščiausius patikimumo, sąžiningumo, skaidrumo ir etikos standartus. Įmonė įgyvendina korupcijos prevencijos priemones Lietuvos Respublikos teisės aktuose, įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir įmonės vidaus teisės aktuose nustatyta tvarka.

Atsakingi už bendradarbiavimą su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyriumi asmenys: Elida Rapnikė, tel. (8 5) 272 4741, el. p. e.rapnike@gis-centras.

[/cl_custom_heading][/cl_column]

Korupcijos prevencijos priemonių vykdytojų kontaktai
VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras“ korupcijos prevencijos veiksmų planas 2022 metams
Korupcijos prevencijos politika ŽŪM
VĮ „GIS-Centras“ korupcijos prevencijos politika
Korupcijos prevencija ir atsakingi vykdytojai
Korupcijos pasireiškimo tikimybės mažinimo VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centre „GIS-Centras“ priemonių įgyvendinimo planas 2019 m.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės mažinimo VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centre „GIS-Centras“ priemonių įgyvendinimo planas 2020 m.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės mažinimo VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centre „GIS-Centras“ priemonių įgyvendinimo planas 2021 m.
KPT mažinimo priemonių plano įgyvendinimas 2019 m.
Interesų konfliktų valdymas
Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas
Informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas
2018-10-01 Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada
2019-09-20 Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada
2020-09-17 Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada
2021-09-01 Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada
Lobistinės veiklos administravimo VĮ „GIS-Centras“ tvarkos aprašas
Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas
Informacijos apie asmenis surinkimas LR Korupcijos prevencijos įstatyme nustatyta tvarka 
Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas 
Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymas
Išvadas dėl veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, Žemės ūkio ministerijos ir ministerijos veiklos srities įstaigose nustatymo galite rasti https://zum.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija-1/korupcijos-pasireiskimo-tikimybe-ir-korupcijos-rizikos-analize
Dovanų ir neteisėto atlygio registras
stt praneškite apie korupciją

Informacija atnaujinta: 2024-03-13