Korupcijos prevencija

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ (toliau – įmonė) siekia, kad jos veikla būtų grindžiama etikos, skaidrumo bei viešųjų interesų viršenybės principais. Įmonė įgyvendina korupcijos prevencijos priemones Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir įmonės vidaus teisės aktuose nustatyta tvarka.
Korupcijos prevencijos priemonių vykdytojų kontaktai

VĮ „GIS-Centras“ korupcijos prevencijos politika

Korupcijos prevencija ir atsakingi vykdytojai

Korupcijos pasireiškimo tikimybės mažinimo VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centre „GIS-Centras“ priemonių įgyvendinimo planas 2020 m.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės mažinimo VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centre „GIS-Centras“ priemonių įgyvendinimo planas 2019 m.

KPT mažinimo priemonių plano įgyvendinimas 2019 m.

Interesų konfliktų valdymas

Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas

Informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

2018-10-01 Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada

2019-09-20 Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada

2020-09-17 Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada

Lobistinės veiklos administravimo VĮ „GIS-Centras“ tvarkos aprašas

Informacijos apie asmenis surinkimas LR Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnyje nustatyta tvarka 

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymas 

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymas

Išvadas dėl veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, Žemės ūkio ministerijos ir ministerijos veiklos srities įstaigose nustatymo galite rasti https://zum.lrv.lt/lt/korupcijos-prevencija-1/korupcijos-pasireiskimo-tikimybe-ir-korupcijos-rizikos-analize

stt praneškite apie korupciją

Informacija atnaujinta 2021-05-17