SVARBU: puslapyje žemiau nurodytas turinys aktualus iki įmonės reorganizacijos 2023-01-03 (daugiau informacijos >>)

VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras“ vidinis kanalas

Jūs galite pateikti informaciją apie pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, valstybės įmonėje Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ (toliau – įmonė), su kuria jus sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos ir pan.).

Pažeidimas – įmonėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, darbo pareigų pažeidimas, ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas.

Pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl neteisėtos veiklos finansavimo, neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo, neteisėtu būdu įgyto turto, padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą ir kitų pažeidimų.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą vidiniu kanalu, gali jį pateikti vienu iš šių būdų:

  • užpildęs formą „Pranešimas apie pažeidimą“ arba laisvos formos pranešimą, siųsti el. paštu [email protected].
  • tiesiogiai Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro kompetentingam subjektui Ritai Latvytei (Konstitucijos pr. 23, 325 kabinetas), tel. nr. +37061468065

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1) to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

2) asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Įmonė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informacijos apie pažeidimą gavimo praneša asmeniui apie jo pateiktos informacijos nagrinėjimo eigą arba atsisakymą šią informaciją nagrinėti. Išnagrinėjusi asmens pateiktą informaciją, įmonė praneša asmeniui apie nagrinėjimo rezultatus.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Informacija atnaujinta 2023-01-30