Administracinės paslaugos

Viešos ir administracinės paslaugos, susijusios su Georeferencinio pagrindo kadastru (toliau – Kadastras, GRPK):

Kadastro duomenų, informacijos ir dokumentų teikimo paslauga sudarant sutartį

Ši paslauga yra skirta asmenims, pageidaujantiems gauti:

  • Kadastro duomenų bazės išrašus, apimančius visus duomenų bazėje saugomus Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją arba jų dalį, Kadastro duomenų ir (arba) Kadastro informacijos pasikeitimus.

    Šie duomenys ir informacija teikiami per Lietuvos erdvinės informacijos portalą (www.geoportal.lt).

Kadastro duomenų, informacijos ir dokumentų teikimo paslauga nesudarant sutarties

Ši paslauga yra skirta asmenims, pageidaujantiems gauti:

  • Kadastro duomenų išrašus

  • pažymas, išrašus ir kitus dokumentus, parengtus pagal Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją;

  • apibendrintą, susistemintą ar kitaip apdorotą informaciją, parengtą pagal Kadastro duomenis ir (arba) Kadastro informaciją;

  • Kadastrui pateiktus Kadastro duomenų teikėjų dokumentus ir (arba) duomenis.

Informacija:

Kadastro duomenų išrašai teikiami per Lietuvos erdvinės informacijos portalo žemėlapių naršyklėje (www.geoportal.lt/map) esančią turinio sritį „GRPK paslaugos“, kitais atvejais – pateikiant laisvos formos oficialų prašymą. Prašymas GIS-Centrui, kaip Kadastro tvarkytojui, gali būti pateikiamas tiesiogiai (asmeniškai arba per įgaliotą asmenį), išsiųstas laišku arba pateiktas elektroniniu laišku adresu infogis-centras.lt.

Prašymų įregistruoti Kadastro objektą, išregistruoti Kadastro objektą, pakeisti Kadastro duomenis ir (arba) informaciją arba ištaisyti netikslumus Kadastre priėmimo ir nagrinėjimo paslauga

Ši paslauga yra skirta asmenims, pageidaujantiems:

  • pateikti prašymus patikslinti Kadastrą.

Informacija:

Prašymas GIS-Centrui, kaip Kadastro tvarkytojui, gali būti pateikiamas tiesiogiai (asmeniškai arba per įgaliotą asmenį), išsiųstas laišku arba pateiktas elektroniniu laišku adresu infogis-centras.lt.

Prašymo įregistruoti Kadastro objektą forma (skirta Kadastro duomenų teikėjams)

Prašymo išregistruoti kadastro objektą forma (skirta Kadastro duomenų teikėjams)

Prašymo ištaisyti netikslumus kadastre forma (skirta Kadastro duomenų teikėjams, Kadastro susijusių valstybės registro tvarkytojams, gavėjams ir kitiems naudotojams)

Informacija atnaujinta 2018-03-15