Copernicus

Projekto pavadinimas

Copernicus Land monitoring services – NRCs LC (National Reference Centres for Land Cover) Copernicus supporting activities for the period 2017-2021

Projekto aprašymas

Copernicus programa yra Žemės stebėsenos iš kosmoso (meteorologijos, aplinkosaugos, saugumo, gynybos, išteklių ir krizių valdymo srityse) programa, kuriai vadovauja Europos Komisija (EK) ir kuri įgyvendinama bendradarbiaujant su Europos Sąjungos valstybėmis narėmis ir Europos Kosmoso Agentūra (EKA). Europos Aplinkos Agentūra yra atsakinga už žemės dangos stebėsenos teminę sritį, ir su ja susijusių įvairių žemės dangos stebėjimo veiklų 2017 -2021 metų laikotarpiui įgyvendinimą.

Projekto tikslas

Atlikti Copernicus žemės dangos monitoringo teikiamų produktų ar paslaugų gamybą, tikrinimą bei produktų ar paslaugų patobulinimą.

Projekto uždaviniai

Atlikti 2012-tų metų Copernicus teikiamų žemės dangos monitoringo produktų patikrą, bei patobulinti vieną teminę sritį (angl. Urban Atlas), užpildant atributines reikšmes;

Sukurti 2018-tų metų Corine žemės dangos duomenų bazę, kartu sužymint žemės dangos pokyčius, įvykusius per 2012 – 2018 metus;

Įvykdyti 2015-tų metų didelės skiriamosios gebos tematinių sluoksnių (angl. HRL) patikrą;

Vykdyti Copernicus žemės dangos monitoringo produktų viešinimą.

Siekiami rezultatai

Atliktos 2012-tų metų Copernicus žemės dangos monitoringo teikiamų produktų patikros ataskaitos. Patobulintas vienas teminis sluoksnis.

Peržiūrėta ir pakoreguota 2012 metų Corine žemės dangos duomenų bazė. Sukurta 2012-2018 metų žemės dangos pokyčių duomenų bazė bei galutinė 2018 metų Corine žemės dangos duomenų bazė.

Atliktos 2015 metų HRL sluoksnių patikros ataskaitos.

Lietuvos erdvinės informacijos portale geoportal.lt paviešinti Copernicus žemės dangos monitoringo produktai.

Projektas skirtas

Bendros informacijos (tokios, kaip žemės dangos, žemės dangos pokyčių įvairiu tikslumu bei periodiškumu ar biofizinių žemės paviršiaus stebėsenos duomenų), reikalingos naudotojams, surinkimui bei sklaidai, o taip pat prieigų (el. paslaugų) prie išeities duomenų sukūrimui ir platinimui.

Duomenis gali naudoti įvairių sričių informavimo ir viešinimo specialistai, pedagogai ir mokslininkai, įvairios institucijos, visi, kuriems Copernicus duomenys gali būti naudingi jų veikloje. Duomenys yra nemokami.

Organizacijos

Europos aplinkos agentūra – European Environment Agency (EEA)

Europos sąjunga

Copernicus

Projekto trukmė

2017-2021 m.

Kontaktinė informacija

(8 5) 272 4741

infogis-centras.lt

Informacija atnaujinta 2018-04-09