ORT10LT 2015-2017

ORT10LT 2015-2017
ORT10LT 2015-2017
ORT10LT 2015-2017

Projekto pavadinimas

Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių 1:10 000 masteliu atnaujinimas

Projekto aprašymas

Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių 1:10 000 atnaujinimas. Projektas apima Lietuvos Respublikos teritorijos aerofotografavimą, skaitmeninių aerofotonuotraukų pagaminimą ir skaitmeninių spalvotų ortofotografinių žemėlapių sudarymą.

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT), kaip valstybinių erdvinių duomenų valdytoja, vykdo Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinių žemėlapių, kurie sudaromi iš skaitmeninių aerofotonuotraukų, atnaujinimo darbus. Projekto partneriai VĮ „GIS-Centras“ ir OPEGIEKA Sp. Z o.o.

Paskutinį kartą visos Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografiniai žemėlapiai buvo atnaujinti 2012-2013 metais.

Iki šiol Geodezijos ir kartografijos įstatyme buvo nustatytas reikalavimas atnaujinti ortofotografinius žemėlapius ne rečiau kaip kas penkerius metus, tačiau siekiant užtikrinti tinkamą 2014-2020 m. laikotarpio bendros žemės ūkio politikos finansavimą, valdymą ir stebėseną nuo 2015 m. ortofotografiniai žemėlapiai turi būti atnaujinami kas trejus metus, visos Lietuvos Respublikos teritorijos ortofotografinius žemėlapius atnaujinant per trejų metų laikotarpį (reikalavimas pakeistas žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1P-900).

Ortofotografiniai žemėlapiai, kaip kartografinis pagrindas, naudojami kuriant valstybės kadastrus, registrus, sudarant ir atnaujinant erdvinius duomenų rinkinius, vykdant žemės reformą ir teritorijų planavimo darbus bei sprendžiant kitus uždavinius. Vaizdžius ir aiškiai suprantamus ortofotografinius žemėlapius asmeninėms reikmėms naudoja daugelis gyventojų.

Ortofotografiniai žemėlapiai sudaromi fotografuojant žemės paviršių lėktuve įtaisyta skaitmenine aerofotokamera. Gautos aeronuotraukos projektuojamos į žemėlapio lapus ir patikslinamos pagal skaitmeninį reljefo modelį. 2015 metais sudaryti ortofotografiniai žemėlapiai yra didesnės raiškos – ląstelės (pikselio) dydis yra 25×25 cm vietovėje (ankstesnių ortofotografinių žemėlapių raiška buvo 50×50 cm).

Projekto eiga

I etapas 2015 m.

II etapas 2016 m.

III etapas 2017 m.

Kontaktai

Projekto užsakovas ir vykdytojas:

Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Gedimino pr. 19

LT-01103 Vilnius

Lietuva

Tel. (8 ~ 5) 239 1307

Faks. (8 ~ 5) 239 1331

El.p.: nztzum.lt

Projekto partneris:

Valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“

Sėlių g. 66

LT-08109 Vilnius

Lietuva

Tel.: (8 ~ 5) 272 4741, (8 ~ 5) 273 1058

El. p.: infogis-centras.lt

Projekto partneris:

OPEGIEKA Sp. Z o.o.

al. Tysiąclecia 11

82-300 Elbląg,

Poland

Tel.: +48 55 237 60 00

Fax.: +48 55 237 60 01

El. p.: pocztaopegieka.pl

Informacija atnaujinta 2017-12