Vykdytų projektų archyvas

LEII

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis „Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros paslaugų plėtra įgyvendinant prioritetines INSPIRE direktyvos priemones“ (projekto Nr. [...]

KŽS_DR5LT atnaujinimas

Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5000 Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazės (toliau – KŽS_DB5LT) dirbamos žemės sklypų atnaujinimo pagal žemėnaudas projektas. Metai: nuo 2015 m.  Projekto apimtis: Dirbamos žemės sklypai, [...]

KŽS_DR5LT kokybės kontrolės automatizuoto proceso modeliai

Modelių, skirtų Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinio KŽS_DR5LT, kokybės kontrolės automatizuotam procesui optimizuoti sukūrimas ir adaptavimas Metai: nuo 2015 m. Lietuvos Respublikos [...]

TOP50LKS, TOP50LKS-SR atnaujinimas

Projekto pavadinimas: Erdvinių duomenų rinkinių ir skaitmeninių žemėlapių atnaujinimas, kuris apima Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 topografinio žemėlapio LKS-94 koordinačių sistemoje sukūrimą. Metai: 2015 – 2016 m. TOP50LKS-SR [...]

TOP50LKS, TOP50LKS-SR atnaujinimas

Projekto pavadinimas: Erdvinių duomenų rinkinių ir skaitmeninių žemėlapių atnaujinimas, kuris apima Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:50 000 topografinio žemėlapio LKS-94 koordinačių sistemoje sukūrimą. Metai: 2015 – 2016 m. TOP50LKS-SR [...]

EDRP

Lietuvos Respublikos teritorijos geografinių vietovardžių erdvinio duomenų rinkinio elektroninės paslaugos atnaujinimas (toliau-EDRP) Metai: nuo 2015 m. EDRP projektas apima: 1. Vietovardžių EDRP struktūros atnaujinimą ir rinkinio papildymą naujais vietovardžių [...]

EuroRegionalMap

EuroRegionalMap Metai : nuo 2006 m. EuroRegionalMap (Europos regioninio žemėlapio georeferencinė duomenų bazė). EuroRegionalMap (toliau – ERM) projektas, kitaip vadinamas Europos regioninio žemėlapio georeferencinė duomenų bazė pradėtas 2006 metais [...]

EuroBoundaryMap

EuroBoundaryMap Metai : nuo 2006 iki 2016 m. EuroBoundaryMap (Europos administracinių ribų žemėlapio duomenų bazė). EuroBoundaryMap (toliau – EBM) projektas, kitaip vadinamas “Visos Europos administracinių ribų vidutinio mastelio duomenų [...]

EuroGlobalMap

EuroGlobalMap Metai: nuo 2000 m. iki 2014 m. EuroGlobalMap (Europos pasaulinio žemėlapio aprėptyje referencinė duomenų bazė). Europos valstybės, tarp jų ir Lietuva kuria geoduomenis, kurie atitinka tos valstybės poreikius, [...]

EuroMapFinder

EuroMapFinder EuroMapFinder (toliau – EMF) yra metaduomenų portalo, pateikiančio informaciją apie Europos nacionalinių kartografijos ir kadastro agentūrų turimus produktus bei atliekamas paslaugas, išvystymo projektas. Metaduomenų portalo vizija pradėta įgyvendinti [...]

GDR50LT

GDR50LT Bendra informacija Poreikis kurti 1:50000 mastelio geoinformacinių duomenų rinkinį (toliau GDR50LT) atsirado netrukus po Lietuvos Respublikos kosminio vaizdo žemėlapio M 1:50000 skaitmeninės duomenų bazės LTDBK50000 sukūrimo. LTDBK50000 koncepcijoje [...]

GlobalMap

GlobalMap GlobalMap – tai pasaulio valstybių skaitmeninių geografinių duomenų rinkinio, rengiamo pagal vieningą specifikaciją, sudarymo projektas. Ši duomenų bazė būtų naudojama aplinkos apsaugos reikalams bei pagrindinių aplinkos pokyčių monitoringui. [...]

LGII

PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKAPROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SĄJUNGAEuropos regioninės plėtros fondas (ERPF) Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūra (LGII) Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros (LGII) projektas aprašo kompleksą [...]

Projektai

VĮ „GIS-Centras“ veiklos: 1993 m. sukūrė pirmąją Lietuvoje georeferencinę duomenų bazę GDB200 visai Lietuvos teritorijai 1996 m. vykdė Lietuvos teritorijos reljefo skaitmeninimo darbus masteliu 1:10000 1998-2002 m. kūrė ir […]