TIIIS

Kuriame Lietuvos ateitį

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Projekto pavadinimas

Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos ir naujų el. paslaugų sukūrimas ir įdiegimas (projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0007).

Projekto tikslas

Aprūpinti naudotojus kokybiškais topografiniais ir inžinerinės infrastruktūros erdviniais duomenimis, užtikrinti sklandų ir patogų susijusių el. paslaugų teikimą.

Projekto uždaviniai

Plėtoti su topografijos ir inžinerinės infrastruktūros erdvinių duomenų kaupimu ir naudojimu susijusius informacinių ir ryšių technologijų sprendimus, užtikrinant centralizuotą naudotojų prieigą prie šių erdvinių duomenų.

Plėtoti su topografijos ir inžinerinės infrastruktūros erdvinių duomenų kaupimu ir naudojimu susijusias el. paslaugas, sukuriant naujas į naudotojus orientuotas el. paslaugas ir kompleksiškai pertvarkant esamas.

Sukurti statinių gyvavimo ciklo technologinius sprendimus, užtikrinant mainų sąsajas su išorinėmis IS/registrais

Siekiamas rezultatas

Padidintas erdvinių duomenų pasiekiamumas; sumažintas paslaugų teikimo laikas; sukurtos sąlygos kurti pridėtinės vertės IT produktus; sumažintas klaidų naudojant duomenis kiekis.

Projektas skirtas

Specialistams ir erdvinių duomenų tvarkytojams

Projekto trukmė

2018-2021 m.

Kontaktinė informacija

Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinė sistema: www.planuojustatau.lt

Informacija atnaujinta 2021-07-02